نقد فضانگهدار بند و لوپ در مجله جامعه دندانپزشکی برای خانواده

درست مثل چاپ اسکناس بیپشتوانه. مگر شهر تهران با بالاترین سرانه تعداد دندانپزشک در کشور تعرفههای دندانپزشکی پایینتری دارد که راه حل کاهش قیمتها را در افزایش دندانپزشک جستجو میکنید؟ به چشم مردم؛ به چشم سلامت دهان مردم. ۲- افزایش ظرفیت دانشکدههای دندانپزشکی با وضع فعلی امکانات و نیروهای هیات علمی در دانشکدههای دندانپزشکی از …

ادامه مطلب

خرید گیفت کارت های معتبر از فروشگاه های معتبر

کاربران میتوانند به ارزش مالی هر بازی، تعداد کلیدهای مختلفی را از فروشندهها خریداری و با فروش آنها در بازار استیم، حساب کاربری استیم والت خود را شارژ کنند. حال اگر به هر دلیلی این ویژگی غیرفعال بوده یا از فعال بودن آن اطمینان ندارید، تنها کافی است برنامه استیم را باز کرده و از …

ادامه مطلب