دختران ژاکت

من عاشق پوشاندن پسرهایم در طول این سالها هستم (چکمه های کابوی آنتون ، همچنان قلب من باشید!) ، اما چیزهای زیادی در “بخش دختران” نیز وجود دارد. البته هر بچه ای می تواند هر چیزی را بپوشد ، و من فکر کردم چند مورد را به اشتراک می گذارم…

PS هفته لباس آنتون و نحوه صحبت با دختران کوچک.

(عکس برتر از H&M.)

توجه: اگر چیزی را از طریق پیوندهای ما خریداری کنید ، ممکن است کمیسیون وابسته دریافت کنیم ، بدون هیچ هزینه ای برای شما. ما فقط محصولاتی را پیشنهاد می کنیم که واقعاً دوست داریم. خیلی ممنونم.