پیستون موتور خودرو چیست؟

خودروهای امروزی عمدتا اهمیت مقادیر متعددی بوش و پیستون و سیلندر هستند که تعداد دوچندان این قطعهها منجر افزایش توان و جاذبه اتومبیل می شود و همین عامل هم سبب ارتقاء مهم آنها شدهاست. بنزین مخلوطی می باشد از هیدروکربن های گوناگون که کلیدی ترکیبات مومی رخ و سنگین است. قطعه استوانه شکلی می باشد که در باطن سیلندر اهمیت اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه حساس موتور است و روزگار های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. در دورهای موتور زیر و در شرایطی که فشار کاری متعددی بر روی موتور نیست، انژکتورها در هنگامی زیاد کوتاه باز و بسته شده و به همین ترتیب میزان فراوان مقداری از سوخت به داخل سیلندر پاشیده میشود. تمیز بودن انژکتورهای سوخت به جهت کارایی مطلوب موتور، مصرف بهینه سوخت و کمتر آلایندگی لازم است. برای این مراد بنزین مصرف نشده از انتهای ریل سوخت و از نحوه شیلنگی جداگانه بار دیگر به باک بازمیگردد تا جریان سوخت برقرار شود. همین فشار سوخت اثبات می باشد و سیستم رئیس موتور خودرو متناسب اساسی نیاز موتور، زمان گشوده بودن انژکتورها را تغییر و تحول میدهد تا از همین طرز مقدار بنزین تزریق شده به موتور تغییر‌و تحول کند. اما قصد داریم ذینفعان و واسطههای بازار را ذیل یک چتر گرد نیز آوریم تا منافع کلیه مراقبت شود و درعینحال اکوسیستم بازار هم تغییر‌و تحول کند. این ذرات در زمانه روشن بودن موتور به ادله گرمای اطراف انژکتور به شتاب آب و آن گاه بخار می‌شوند البته پس از آنکه موتور ماشین خاموش شده و انژکتور سرد می‌گردد بر بر روی بخشهای داخلی و خروجی انژکتور مینشینند و به مرور تشکیل رسوبی را می‌دهد که شکل، جهت و مقدار پاشش سوخت انژکتور را تغییر‌و تحول می‌دهد و بدنه انژکتور را نیز کثیف میکنند. انژکتورها با یک فیلتر دوچندان دقیق میباشند که سوخت پیش از ورود به مجموعه انژکتور از آن عبور میکند تا برای نهایی رتبه هرگونه ناخالصی داخلی آن پاک شود. همین فیلتر دقیق بوده و ممکن هست به مرور در اثر ذرات معلق داخلی بنزین بگیرد. در کشور ایران انژکتور جزو قطعات اصلی ماشین تقسیمبندی می گردد هر چند در حالت عادی ممکن میباشد انژکتور فارغ از نقص‌ یک‌سری ۱۰ هزار km فعالیت کند. طراحی انژکتورهای سوزنی به صورتی هست که الگوی پاشش مخروطی شکل را ایجاد کنند، اما در صورت تجمع رسوبات بنزین در نصیب سوزن انژکتور، ممکن هست انتقال سوخت محدود شود و الگوی پاشش مشکل پیدا کند و در نتیجه، سبب رقیق شدن ادغام هوا پیستون و ناک موتور و سوخت شود. در موتورهای توربو، کثیفی انژکتورها سبب ساز رقیق بودن ترکیب سوخت و هوا می گردد که این دستور موجب زخم به موتور خواهد شد. پیستون از جدار سیلندر بیشتر گرم می شود و این دستور باعث می شود که گشوده نیز بخش اعظم انبساط یابد . در واقعیت صورت بیضی پیستون و تولید لقی بین سیلندر و پیستون، در راستای پرهیز از چسبیدن پیستون به دیواره سیلندر صورت میپذیرد. به علاوه گهگاه ذراتی کوچک و یا این که محلول در بنزین از این فیلتر عبور میکنند که بعداً میتوانند بر بر روی شکاف کوچک خروجی انژکتور و یا فاصله فی مابین سوزن انژکتور و دهانه آن رسوب کرده و میزان پاشش انژکتور را کم کنند. در چنین مواردی حروف C-L نشان دهنده فشار قلیل و C-H بیانگر (فشار بالا) خواهد بود. در غایت تعمیر عمل بایستی در دوران بستن اورینگهای بالا و ذیل انژکتور توجه کند تا از نشتیهای احتمالی پرهیز شود. در نتیجه مقدار آب رادیاتور بایستی به طور مرتب به وسیله راننده محاسبه شود و در صورت نیاز به آن آب بیشتر شود تا از مشکلات و خطرات احتمالی خودداری شود. انژکتور برخلاف بخش اعظمی از سنسورهای موجود در موتور ماشین خرابی خود را به اطلاع ECU نمیرساند و برای بررسی خرابی احتمالی آن نیاز می باشد انژکتور باز شده و کارکرد آن بررسی شود. برای این مراد کافی می باشد لوله بازگشت سوخت به باک را بیابید و آن را از موتور قطع کنید. در زمانه پیدایش این اتفاق، اکسیژن ادغام نشده اهمیت سوخت وارد اگزوز شده و حسگر اکسیژن، مخلوط سوخت و هوا را رقیق میخواند؛ در این زمان، ECU نسبت به پیام دریافتی واکنش نشان دیتا و آن گاه تحریک انژکتور را ارتقاء میدهد تا بنزین بیشتری پاشش کند. اصلی مستقر سازی ۸۰ درصدی قطعات نیروگاهی ایجاد برق در نیروگاه بندرعباس نسبت به مدت مشابه پارسال شش درصد ارتقا یافته است. مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در انتها افزود: نیروگاه بندرعباس با ۶ واحد تولیدی و با جمع ظرفیت یکهزار و ۳۲۰ مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه جنوب شرق مرزو بوم هست و ضمن تولید پایدار انرژی اهمیت برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، گزیده از قطعات مورد نیاز خود را مهم تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کارمندان خود طراحی و گزینه تولید و بنا قرار پیستون زانتیا بر روی 405 میدهد. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت پیستون زانتیا.