بررسی 0 تا 100 موتور تیوفایو+ مزایا و معایب – اسب بخار

در این هدرز 2 جایگاه برای کارگزاری سنسور اکسیژن در نظر گرفته شده که در مدلهای تک سنسوره یک عدد بوسیله روشن دل کن فابریک (که یار هدرز ارائه میشود) بسته میشود. پیشرانه TU5 در کشورمان اساسی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ معرفی شد و یکسری سالی می باشد که بر بر روی محصولات دیگری نظیر پژو ۴۰۵ slx، پارس TU5 و همچنین دانگ فنگ H30 کراس نیز کارگزاشتن میشود. کارگزاشتن توربو بر روی پیشرانه TU5 یکی از راههای همگانی به جهت ارتقا توان همین پیشرانه هست که به لطف وجود کیتهای فراهم برای این پیشرانه، فعالیت به رخ علمی و فنی انجام خواهد شد. یک عدد از ویژگیهای مثبت موتور TU5 وجود قطعات و لوازم باکیفیت و اصلی بهمنظور ارتقاء کارایی و بازدهی آن است. موتور تمام ۲۰۶ تیوفایو مانند سایر موتورهای کاملی که این کمپانی عرضه می نماید شامل سیلندر، سرسیلندر و تمامی قطعات باطن موتور می باشد. همینطور قطعات جانبی و دورچین موتور در رخ نیاز به شکل جداگانه قابل توصیه و خرید کردن می باشد. علت قرارگیری در مسیر فشنگی رشته پژو 405 اما بدون اعمال تغییرات جانبی دارد. ضمن اینکه برخلاف پیشرانه XU7 پژو که بهشدت در منطقه واشر سر سیلندر و سر سیلندر ضعیف است، همین پیشرانه در این دو بخش بهشدت مقاوم است. ضمن این که چنانچه بیشینه گشتاور در به دور پایینتری به دست میآمد نیز مصرف و آلایندگی کمتری را شاهد بودیم و هم گیرایی خودرو در دورهای ذیل بهتر بود. ضمن این که همین موتور حساس استاندارد آلایندگی یورو ۳ هست که میتوان آن را به استاندارد یورو ۵ هم ارتقاء داد. استاندارد آلایندگی این پیشرانه می تواند باکمی تغییرات به استاندارد یورو ۵ برسد که یک عدد از بزرگترین پارس تیوفایو صفر باما مزیتهای آن است. به جهت رفع(به دست‌کم رساندن) فشار بازگشتی می بایست هدرز اهمیت توجه به گونه پیشرانه طراحی و ترکیب لولههای هدرز از قاعده و ضابطه درست و علمی پیروی کند.حال سوالی که مطرح می شود همین است که درصورتیکه فشار بازگشتی در هدرز بیش از میزان مجاز باشد چه اتفاقی صورت خواهد داد؟ این عبارت بیانگر ورودی ۴ لوله مجزا است که در خروجی به هم متصل می گردند و این لوله تا خروجی های اگزوز ادامه می یابد. البته حجم ۱.۶ لیتری این پیشرانه در کنار فضای محدود درون محیط پیشرانه پژو ۲۰۶ منجر شده میباشد تا تعمیرات همین پیشرانه کمی پردردسر بوده و بهاصطلاح یه خرده بددست باشد. پیشرانه TU5 یه خرده به جهت تعمیرات بددست و بدقلق است. به جهت نمونه باز نمودن قطعاتی مثل پمپ هیدرولیک و یا این که دینام همین پیشرانه یه خرده مشقت بار و زمانبر میباشد و همین در حالی میباشد که قطعهای مثل دینام را در اکثر پیشرانهها در دسترس قرار میدهند. پیشرانه همین خودرو حتی در مقایسه دارای دیگر پیشرانه مجموعه PSA موجود در کشور، بالاتر هست که اما اهمیت سیستم کاری در لحاظ گرفتهشده و طراحیشده برای آن سازگار است؛ ولی همین گرمای بالا باعث میشود تا نسبت به میزان مرغوب بودن روغن یه خرده حیاتی باشد. به گزارش سایت خبری «پیشرانه» ازاینرو به جهت اولی توشه در تاریخ مونتاژ ماشین در کشورمان، دو اتومبیل زانتیا و پژو ۲۰۶ با دو پیشرانه متعدد عرضه شدند تا خریداران بتوانند بر اساس نیاز و منظور خود، یک پیشرانه را انتخاب کنند. پیشرانه- یک عدد از راههای فروش بالاتر یک خودرو، عرضه آن اساسی تجهیزات رفاهی و فنی متنوع است تا بهاینترتیب بتوان ردههای متفاوت سنی و طیف گستردهتری از خریداران را راضی کرد. همچنین احتمال دارد سایپا تیپهای فراتر سهند را مهم سقف شیشهای به بازار عرضه کند. نکتهای که در ارتباط اهمیت طراحی و ساخت همین قطعه اهمیت دارد، زمانه و هزینهای است که شما بایستی به جهت آن در حیث بگیرید، ساخت Headers را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. در اکثری از موردها به جهت بهبود این کار از هدرز استعمال میشود. بهمنظور کامل شدن سیکل احتراق در پیشرانههای احتراق داخلی، می بایست دود حاصل از احتراق بهطورکامل از سیلندر اتومبیل خارج شود تا اساسی ورود هوای تازه، کار احتراق دوباره انجام شود. در هدرز برای هر سیلندر یک خروجی مخصوص به فرد در نظر گرفته شده تا بلافاصله پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر ، گاز های خروجی حساس کمترین مقاومت موجود در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر بیرون خواهد شد و نسبت به مانیفولد چدنی معمولی ، همین کار پرسرعت خیس و آسن خیس انجان خواهد شد که البته در خنک سازی موتور هم بی اثر گذاری نمی باشد . تعیین قطر لوله ی مطلوب به جهت هدرز بایستی مهم در لحاظ گرفتن طراحی موتور و توانایی آن در مقدار گازهای خروجی فارغ از وارد داخل شدن صدمه به آن و یا افت قدرت انجام پذیرد .