?پتاسیم نیترات، فواید و نحوه استفاده از آن

پتاسیم نیترات به عنوان رایجترین ادله حساسیتزا در خمیر دندانهای فارغ از ورژن تجویز میشود. در برخی از خمیردندانها به جهت دندانهای اساسی استفاده میشود. تماس مکرر دارای پوست منجر درماتیت، خشک شدن و شکاف میل کردن میشود. تماس میتواند منجر سوختگی چشم و پوست شود. تماس اساسی پوست یا این که دیده میتواند سبب به ناراحتیهایی مانند قرمزی، خارش و درد نیترات پتاسیم پلنت فید شود. تماس با این مخلوط میتواند سبب ساز تحریک چشم و پوست شود. پتاسیم نیترات را به طور معمول در کنار سنتز مصنوعی بر روی تخته سنگ ها، غارها به شکل پوسته سپید رنگی هم می اقتدار دید همین ترکیب در صنایع متفاوتی کاربرد دارد که در نصیب بالا هم به طور مختصری به انها اشاره شوید و در زیر عمده پرداخته می شود. این یک رخ متداول از نیترات هست که به تیتر مولفههای مختلفی از جمله مواد نگهدارنده کشاورزی، کودها، حذف کنده درخت، پیشران موشکها و آتش بازی استفاده میشود. آن گاه قالب همین ماده شیمیایی یخ‌زده را بر روی یک پارچه خاص میگذارند تا اب شود. همین ماده یک نمک یونی اصلی فرمول شیمیایی KNO۳ بوده که در طبیعت به صورت نیتر یافت می شود. همین میتواند سبب مرگ شود. غلظت ممکن هست در بضاعت حمل اکسیژن خون که منجر سردرد، خستگی، گیجی و آبی پوست و لب می‌گردد تداخل داشته باشد. از لحاظ تاریخی به جهت درمان آسم استعمال میشود. آزمایشات کارایی ریه. اشعه ایکس قفسه سینه را پس از قرار گرفتن در معرض بیش از حد حاد در نظر بگیرید. ممکن است باعث تحریک ریه شود، ممکن می باشد برونشیت ساخت شود. تنفس نیترات پتاسیم ممکن هست سبب ساز تحریک بینی و گلو شود و سبب عطسه و سرفه شود. نیترات پتاسیم یک ماده فعال همگانی میباشد که در خمیر دندان اثر ضد آلرژی تولید میکند. همچنین مقدار مناسب همین ماده به عنوان کاتالیزور سبب ساز رشد به موقع گیاه می شود. این کود به ادله حلالیت بالا و میزان مرغوب بودن مناسب در کشت هایی که به پتاسیم و ازت نیاز دارا‌هستند به کارگیری می شود. همین محافظت پیشرفته در برابر حساسیت دردناک دندانها به یخ، خورشید، اسیدها، شیرینیها یا این که لمس را مهیا میکند. در به کارگیری از همین مخلوط یونی به عنوان کاتالیزور، ضروری است احتیاط اضطراری را داشته باشید. یکسری از خطرات سلامتی میتوانند نیترات پتاسیم را ایجاد کنند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس پتاسیم نیترات به چه صورت تهیه می شود وب سایت خود باشید.