یک موتور پیستونی هواپیما

رینگ های پیستون صنعتی و دریایی حساس گذشت زمانه دچار ساییدگی و وب تارنما شخصی پارگی می شوند. اما مهم گذشت زمان، حلقه‌ها می‌توانند سائیده شوند و خاصیت ارتجاعی خویش را از دست بدهند، و اذن میدهند روغن از میل لنگ به داخل گوشه و کنار احتراق حرکت کند. ما می خوا هیم بدانیم که آیا مفروضات اهمیت در آیتم عالم فیزیکی به نوعی منحصر به شخص هستند، به جور ای که نمی توانند جهان های اساساً مختلفی کلیدی نوعی “معناشناسی تعجب آور هندسه” وجود داشته باشند. عمدتاً موتورهایی که از بنزین به تیتر سوخت به کارگیری می کنند موتورهای جرقه زنی هستند. این کار می کند، و از روغن معدنی استفاده می کند، که عالی است، ولی من مطمئنا از سیستم های خون ریزی بهتری استفاده کرده ام. ادراک خوبتر همین مسئله می تواند ما را به درک چگونگی تفکر در مورد قوانین فیزیکی که در آن گزینش ها حذف نمی شوند، نزدیک خیس کند. از سوی دیگر، “قابل تصمیم گیری” ممکن میباشد به عنوان یک ویژگی غیرفعال کننده از حیث حذف گزینش ها بهتر درک شود. تعیین ممکن است به عنوان عملی در حیث گرفته شود که در آن فرد چیزی را فراموش می نماید (یا یک منشاء را پاک می کند)، و آنگاه داده ها جدیدی را که برای به دست آوردن یک مرجع تازه مورد نیاز است، به خواسته تعیین های تازه “تغذیه” می کند. حتی به‌روزرسانی‌های نسخه به صورت دسته‌ای و فارغ از نیاز به تغییرات بیشتر انجام شده است، که اهمیت استعمال از خروجی Eco به وسیله یک نفر و اهمیت انتقال همین دیتاها به پروژه‌هایی که ممکن میباشد از آن به جهت ترکیب به‌روزرسانی‌ها با برنامه‌های نسخه‌های جدید استفاده کنند، به بهترین نحو انجام می‌شود. اکثر مشارکت کنندگان فعال به شدت در پروژه های مختص سرمایه گذاری می نمایند و مشارکت کنندگان نو اکثر وقت ها به پروژه های خاص موجود یا ساخت پروژه های جدید که نیاز به دانش تخصصی دارند عشق مند هستند. اکثر پروژه ها حال وارد زمان حفظ و تثبیت می شوند. به این ترتیب بعید است که ما به طور کلی جاه طلبی را افزایش دهیم و در عوض اساسی علم تخصصی و تحقیقات بخش اعظم بر تعمیر و مراقبت تمرکز کنیم. هنگام تحلیل گزارش‌های تمامی پروژه‌ها، به همین عاقبت رسیدم که بیشتر مشارکت‌ها به وسیله تعداد انگشت شماری از اشخاص مهم دانش تخصصی انجام می‌شود. همین بدان معنی می باشد که ما ممکن می باشد از تسهیل انجام کار تخصصی در ارتفاع زمان بهره مند شویم و انتظار می رود بسط عمومی سازمانی مزایای کمتری فراتر از انجام همین نقش داشته باشد. حساس همین حال، Precise Flight آنان را سال‌ها پیش به کل الکتریکی تغییر‌و تحول داد و از آن زمانه تا به امروز سوای اختلال بوده‌اند. از این رو، اساسی نگاه کردن به انتخاب ها به عنوان نوعی منبع، نوعی بازی (مانند نظریه بازی ها) وجود دارد که ذاتی ماهیت ریاضیات و رایانه می باشد که از تعیین حریف ناشی نمی شود، بلکه از معناشناسی لغات ناشی می شود. گویش های متعدد ریاضی به عنوان مثال، این نحو می تواند به صورت قانونی از توپولوژی گسسته متخاصم استفاده شود که ممکن می باشد برای مثال برای شعور نظریه بازی و عوامل در محیط هایی اساسی پیچیدگی ناشناخته استفاده شود.