کربن اکتیو – خرید کربن فعال قیمت بازار – فرآب تدبیر تصفیه

۴ برای فاز گاز آیتم به کار گیری قرار می گیرند. عدد یدی عموما مهم واحد mg/g سنجیده می شود و عبارتست از میلیگرم یدی که یک گرم کربن اکتیو می تواند جذب کند و یک شاخص استاندارد به جهت کربن های گزینه استفاده در فاز مایع است. هر چه سطوح شبه گرافیتی موازی حیاتی فواصل تعدادی نانومتر در کربن اکثر باشد، کربن اکتیو اهمیت کیفیت تری تولید شده است. بعضا از گونه های کربن اصلی شاخص حذف کلر سنجیده می شوند. کربن های فعال، جذب کننده های بی همتا وفرار هستند وبه طور وسیعی برای از دربین بردن بو، طعم،رنگ، مزه وسایر ناخالصی های آلی و غیر آلی دیگر از فاضلاب صنعتی وخانگی آیتم به کارگیری قرار می گیرند همچنین در تصفیه حلال ها، دفع آلودگی هوا در بخشها مسکونی ، رستوران ها، فرآوری مواد غذایی و صنایع شیمیایی واز فی مابین بردن رنگ شیره های گوناگون و فراورده های دارویی و در در اختیار گرفتن آلودگی هوا از روش خروج آلایندههای صنعتی وخودرویی، در تصفیه مواد شیمیایی، دارویی وغذایی و انواع متفاوت کاربردهای گاز، مصارف بخش اعظم ای دارند. البته بایستی اعتنا داشت که به کار گیری ار کربن اکتیو میله ای هم همگانی است. کربن اکتیو می تواند از بسیاری از مواد حاوی کربن مانند زغالسنگ، پوست نارگیل و چوب ساخته شود. در چنین فرآیند هایی کربن فراوان جابه جا می شود یا این که شتاب تصفیه از حد متوسط بالاتر می باشد . از کاربردهای دیگر کربن فعال به کار گیری از آن در بخش کشاورزی بخصوص در رویش دام است. از کربن فعال میتوان بعنوان بستری برای بهبود راندمان جذب بعضا ترکیبات غیر آلی مانند سولفید هیدروژن (H2S) ، آمونیاک (NH3) ، فرمالدئید (HCOH) ، جیوه (Hg) و ید رادیو اکتیو (I131) استعمال کرد. دستگاههای تصفیه آب از فیلترهای گوناگونی نظیر فیلتر مواد معدنی (مینرال)، ممبران و کربن اکتیو به کارگیری میکند. حذف بو. در دست گرفتن آلودگی صنعتی استفاده می شود. سپس مواد در دمای 450 تا 900 مرتبه سانتی گراد کربونیزه می شوند. در زمان ساخت کربن اکتیو در تراز اولیه در اثر پیرولیز مواد کربنی در غیاب هوا، ملکولهای غیر آلی تخریب می شود و یک ماده پودری کربنی به جا می ماند. تصفیه آبهای پایین زمینی، حذف کلر از آب، تصفیه آب استخر و تصفیه پایانی پساب تصفیه شده از جمله کاربردهای متداول به کارگیری از کربن اکتیو در صنعت آب و فاضلاب است. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت کربن فعال اصلاح شده حیاتی آمونیاک.