پیستون، بوش پیستون، رینگ موتور – فروشگاه اینترنتی قطعات و لوازم یدکی خودرویی هیدیکا

پیستون به وسیله یک لوله توخالی کوتاه به اسم پین مچ یا سنجاق چسب به میله متصل می شود. و در‌حالتی که پیستون و شاتون را به وسیله گرم کن مخصوص، حرارت بدهید و آن‌گاه بوسیله پرس هیدرولیکی، گژن پین را بیرون سازید. آن نصیب از میل لنگ که در همین یاتاقان ها قرار گرفته هست سطح های میل لنگ نامیده می شود.خارج از محور این سطوح، سطوح دیگری وجود دارد که به سر تبارک نوع های پیستون مربوط هستند، سطح ها اخیر را لنگی های میل لنگ گویند در میل لنگ معمولا بین هر دو سطح یک piston 95mm لنگی وجود دارد. در پیشین کل پیستونها حیاتی تاجی صاف طراحی میشدند ولی امروزه بسته به مدل موتور این تراز طراحی متفاوتی دارد. زیر فشار قرار گرفتن آب رادیاتور و بیرون شدن حساس فشار مایع از لوله و سرریز شدن آن علامت وجود نشتی در واشر سرسیلندر است که به طور معمول به جهت برطرف کردن آن بایستی واشر سرسیلندر را بده بستان کرد و همچنین نیاز است که مرحله تحت سرسیلندر را نیز تراش داده شود و نصیب بالایی آن و روکش مجدد نیز شود. قطر پیستون صحیح به اندازه سیلندر است.سرسیلندر و سرپیستون محوطه اتاق احتراق را تشکیل می دهند.پیستون حرکت رفت و برگشتی دارد و به علت عمل مدل پیستون در میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود، او‌لین عمل پیستون همین می باشد که یک سطح متحرک را که از اطرافش گاز نتواند نفوذ کند، تشکیل دهد تا مواد مهم درجه حرارت و فشار زیاد بتوانند منبسط شوند، هماهنگ اساسی همین عمل انتقال فشار نیروی گاز به نوع هست که آن هم به نوبه خویش حرکت را به میل لنگ انتقال می دهد.این انتقال حرکت از مدل پیستون به میل لنگ متناسب اساسی زاویه نوع پیستون مهم جدار سیلندر است. این اختلال هنگامی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به داخل گوشه و کنار احتراق وارد شود و همین موجب شکسته شدن آلومینیوم و سوراخ میل کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت دارد منجر خوردگی کناره سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، درصورتیکه مایع نشت کرده اندک باشد به رخ یک لکه سیاه ریز بر روی واشر سیلندر معلوم میشود. برخی از مکانیکها برای برطرف کردن ایراد از یک واشر مازاد در کنار سرسیلندر تراش خورده به کارگیری می کنند و واشر را دوتا میکنند، بهتر می باشد که سرسیلندری که چندبار تراش خورده آن را ردوبدل کرد و صد رد صد بایستی سرسیلندر را گزینه باز‌نگری قرار اعطا کرد که تاب نداشته باشد و بی تردید صاف و بدون پیچ خوردگی و اعوجاج باشد. قابلیت و امکان داراست که موتور اختلال گرم شدن داشته باشد. همینطور کلیدی باز‌نگری اشکال و جنس آن دریابیم که تا چه حد احتمال فساد آن وجود دارد و چگونه می توان از همین خرابیها پیشگیری کرد. از نکته ها مهم در آیتم همین قطعه، عدم خوردگی زودرس و عدم سوختگی آن در مجاورت دمای بالای محیط احتراق است. توصیه می شود به جهت دوام پیستون و نیز تحمل فشار و دمای بالای موتور خودرو، از روغن موتور استاندارد و سفارش شده خودروساز به کار گیری کنید.