پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم

به طور معمول پلنیوم ها به رخ تکه های یک متری در ارتفاع خط مورد لحاظ به جهت کارگزاشتن روزنه خطی در کنار نیز قرار می گیرند و روزنه تا طول قابل ساخت به رخ یکپارچه بر بر روی آن‌ها کارگزاشتن می گردد. کالا آلیاژ بهکار رفته در ساخت جعبه توزیع هوا از دسته ورق گالوانیزه یا این که آلومینیوم بوده و در دو حالت ملازم کلیدی روزنه هوا یا این که اهمیت پنل نصب اشکال دریچه هوا قابل ایجاد است. محفظه بیرونی روزنه اسلوت بصورت یک فریم خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی دریچه اسلوت هم مشخص و معلوم کننده ی تعدادِ واحد روزنه اسلوت می باشد، یعنی اگرمیان دو کادر روزنه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که روزنه را به دو شیار ورود هوا تقسیم کند به آن دریچه، روزنه دو اسلوت گفته می شود.به همین ترتیب در صورتی که دو تیغه در فی مابین روزنه اسلوت تعبیه گردد دریچه سه اسلوت حاصل میشود. جهت هوا رسانی در سقفِ فضاهایی مثل لابی های ساختمانهای مسکونی، لابی و سالنهای ساختمانهای اداری، تجاری،پاساژها و هتلها، روزنه ها بصورت دکوراتیو (اسلوت و خطی)، طراحی و نصب پلنیوم باکس اجرا می شوند. پلنیوم باکس رابط میان روزنه ها و نتورک ها می باشد و برخلاف نتورک ثابت،توسط لوله انعطاف پذیر قابل جابجایی میباشد و حساس دقت به جور طراحی آن می توان هوا را بصورت لایه ای و آرام توزیع نمود. نکته قابل دقت اینست که در طراحی و کارگزاری فیلتر باکس در فضاهای تمیز به مدل فیلترهای دستگاه هوارسان یا هواساز اعتنا یگانه شود. تعداد و بعد ها طوقه محل ورود هوا نیز اهمیت دقت به حجم هوای عبوری از پلنیوم و طراحی هوادهی دریچه های خطی طراحی می شوند. دارای تفاوت سایز، اندازه و بعدها لولههای خرطومی انتقال دهنده جریان هوا، بعد ها و ترازو ورودی یا این که خروجی شبکه باکس هم متغییر خواهد بود. جهت دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و خودداری از تبادل دمایی در در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین دوری از نشر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که این که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به کارگیری میشود.