ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ یا پمپ اندازهگیر یا این که به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپی است که میزان معلوم (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کند. تقسیم بندی پمپ ها: دسته بندی های متفاوتی از پمپ ها بر حسب آیتم کاربرد ,جنس مواد تشکیل دهنده آن‌ها ,مایعی که پمپ می نماید ,حتی وضعیتی که کارگزاری می شود و غیره به فعالیت آمده است همانند : پمپ های شیمیایی ,پمپ های پلا ستیکی ,پمپ های عمودی یا این که افقی ,تغذیه بویلر ها , پمپ های تمامی کاره , چاه عمیق پالایشگاهی , distillate,condensate پمپ های خلا , پمپ های فاضلابی, slarry وغیره. جور بندی های متفاوتی از پمپ ها بر حسب آیتم کاربرد ,جنس مواد تشکیل دهنده آنان ,مایعی که پمپ می کند ,حتی وضعیتی که نصب می شود و غیره به کار آمده میباشد همانند : پمپ های شیمیایی ,پمپ های پلا ستیکی ,پمپ های عمودی یا این که افقی ,تغذیه بویلر ها , پمپ های تمامی کاره , چاه عمیق پا لا یشگاهی , distillate,condensate پمپ های خلا , پمپ های فاضلابی, slarry وغیره. در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش با یک شیر یک طرفه هست در عاقبت هنگامی دوزینگ پمپ یه خرده از مایع را وارد لوله میکند، می تواند بر فشار لوله غلبه کند و مایع را به جریان بیندازد.وقتی یه خرده از مایع در لوله رها میگردد یا وقتی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف میکند و از ضرر به پمپ پرهیز میکند. یک لوله یا این که شیلنگ انعطافپذیر توسط مجموعهای از غلتکها خفه میشود، همین پرس یک حجم را به دام میاندازد و آن را کلیدی حرکت مداوم حرکت میدهد. هوا یا بخار فشرده از شیوه یک لوله نازک Nozzleبه سرعت جهش مثل به فضای مخروطی شیپور ساماندهی می شود. خط مش کنترل دوز ماده شیمیایی دارای همین پمپ های حفره ای پیشرونده، با در اختیار گرفتن سرعت موتور است، می تواند از طریق گیربکس مکانیکی (به استدلال هزینه قلیل به کارگیری شده و به عامل اتوماسیون آسان) یا این که الکترونیکی باشد. در طراحی پمپ تزریق مواد شیمیایی واجب می باشد به چندین موضوع اساسی دقت شود تا دستگاه از کارایی و طول قدمت مناسبی برخوردار باشد. اين نكته مهمي میباشد كه در گزینه پمپ هاي دنده اي بايستي رعايت نمود، و هنگامي كه ضروری میباشد پمپ ذیل تعمير قرار گيرد بايد دقت كافي نمود كه براي تعويض واشرها و ساير مصالح اين فواصل بطور اثبات و معين باقي بمانند. در سيستم دوم كه تمام چاهها زیر عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارا هستند و لوله مكش کل چاهها اهمیت يك كلكتور بهم مرتبط است ممكن هست دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار گذاشته مي شود استفاده نمود، در صورتيكه در سيستم نخستین بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، خاص آن چاه در لحاظ گرفت كه اين خود ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه نظر برداشت آب توليد اشكال خواهد نمود. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد دوزینگ پمپ در اصفهان لطفا از کاغذ ما بخواهید.