واکسنهای بعدی به صورت سالیانه به سگ تزریق میشوند

هاپلوتیپ­های H3، H5، H6، H9، H21 و H23 (58/19 % از کل هاپلوتیپ­ها) در داخل هاپلوگروه B به ملازم نژادهای متعدد سگ (نژادهای سگ Bearded Cowi، Collie، Dachshund، Doberman Pinscher، Lowchen، Vetriever Golden، Shetland Sheepdog، Terrier Bedlington، Finnish Spitz، Karelian Beardog، Canaandog و Giant Schnauzer از اروپا و Saluki، Canaan، Kangal از جنوب غرب آسیا) شاخه­بندی شدند. کمترین تعداد هاپلوتیپ­ها (06/2 درصد از کل هاپلوتیپ­ها) شامل هاپلوتیپ H4 بودند که به همپا نژادهای سگ اروپا و جنوب غرب آسیا، Cao Da Serra Do Estrela، Golgo Espanol، Kars و Kangal در هاپلوگروه D قرار گرفتند. جمعیت­های تازی، کردی، مستقر خراسان و سنگسری شامل دو هاپلوگروه A و B، جمعیت مستقر غرب مرز و بوم شامل دو هاپلوگروه A و C بودند. سه جمعیت باقی­مانده سه هاپلوگروه نشان دادند، هاپلوگروه­های A، B و D در جمعیت سرابی و بختیاری، و هاپلوگروه­های A، B و C در جمعیت مستقر البرز دیده شد. با تحلیل قطعة 582 جفت بازی ناحیة D-loop ژنوم میتوکندری سگ­های مستقر جمهوری اسلامی ایران 38 مقام نوکلئوتیدی متغیر و 25 هاپلوتیپ بدست آمد. درخت فیلوژنی به نحوه NJ برای منطقه HVR1 هاپلوتیپ­های سگ­های مستقر کشور‌ایران به همپا توالی­های از یک‌سری نژاد اروپا و جنوب غرب آسیا جهت معین نمودن رابطه دربین چهار کلاد رسم شد (شکل 1). توالی­های نژادهای خارجی حساس استفاده از بررسی­های in Silico بدست آمد. بعد از آن به سگهای مجموعه شاهد میزان یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی و به سگهای مجموعه 1، 2 و 3 به ترتیب مقادیر 1/0، 05/0 و 01/0 میلی گرم پودر خشک سم عقرب ادنتوبوتوس به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی حل نموده و به طریق باطن جلدی در حوزه‌ شکم یا این که تراز پشتی ران سگها تزریق شد. بسیاری از این مطالعات در ناحیهD-Loop میتوکندری رخ می­گیرد، چرا که همین حیطه میزان بالاتری از تنوع را نسبت به دیگر قسمت های ژنوم میتوکندری نشان می­دهد (Cairn et al., 1987; Lutz et al., 1988). وجود این نواحی متغیر آن را به ابزاری مناسب جهت مطالعه تنوع و ارتباطات خطوط مادری در باطن یک جور مبدل کرده است (Pires et al., 2006; moridi et al., خرید سگ خانگی 2013). Pang et al. دارای استفاده از مقادیر شاخص تثبیت جمعیت­های موجود به مقدار شباهت ژنتیکی و نحوة تلاقی­های رخ گرفته پی برده می­شود که می­توان مهم آگاهی از ساختار ژنتیکی این حیوانات برنامه­های تصحیح نژادی مناسبی را در این جمعیت­ها جهت نگهداری تنوع ژنتیکی مناسب در جمعیت و دوری از ارتقا همخونی بکار برد. قبل از آغاز به تدریس و تربیت سگ بایستی اهمیت سرشت همین حیوان و عادات غریزی او آشنا باشید. هدف از همین عمل شناخت اعضا سگ اهمیت دیتاها پایه ایی و واجب در خصوص روانشناسی سگ ها، محافظت های بهداشتی و زبان تن حیوان و همچنین آموزش سگ و کاربر در خصوص نحوه های کاوش به جهت پیدا کردن جاسازها است. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف بیشتر در آیتم خرید سگ یاسوج لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.