هیدروکسید پتاسیم چیست؟

برخی از مدل های قارچ های قهوه ای، قارچ براکت، بولتز و غیره، پس از به کارگیری از محلول آبی KOH بر بر روی آن ها و تعییر رنگ، شناسایی می شوند. از هیدروکسید پتاسیم برای شناسایی برخی از دسته های قارچ استفاده می شود. برای از دربین بردن موی حیوانات از بازهایی مثل هیدروکسید پتاسیم که به کوتیکول ساقه مو جراحت می زنند، استفاده میشود. پتاسیم هیدروکسید ، از کنار یک دیگر قرار گرفتن سه عنصر پتاسیم ، اکسیژن و هیدروژن ساخته می شود . خواص بازی پتاسیم هیدروکسید فراوان بالا می باشد و از گزاره قادر ترین بازهای شناخته شده هست . H پتاسیم هیدروکسید (0.001 مولار) 10.98 می باشد که نشان از خاصیت قلیایی بالای محلول آن می دهد و چگالی آن 12.2 گرم/ میلی لیتر است. پتاسیم هیدروکسید در دمایی هم اندازه ۳۶۰ رتبه سانتی گراد به نقطه ذوب خود میرسد و همچنین در دمایی معادل ۱۳۲۷ رتبه سانتی گراد به نقطه جوش خویش می رسد. پتاسیم هیدروکسید یک عدد از مواد دارای تشکیل دهنده علف کش ها می باشد . از پتاسیم هیدروکسید به جهت خنثی نمودن اسیدها به کارگیری می شود . بر بر خلاف هیدروکسید سدیم، هیدروکسید پتاسیم عاری از کلر می باشد و در سرانجام می توان از آن برای خنثی سازی موادی که در بایستی عدم حضور کلر خنثی شوند استعمال کرد. حل شدن پتاس مثل هیدروکسید سدیم در آب گرمازا هست . در تولید باتریها پتاس به سدیم هیدروکسید ترجیح داده میشود؛ چرا که محلول آبی پتاس رساناتر از محلول سدیم هیدروکسید است. پتاسیم هیدروکسید از حاذق ترین سودها و حساس کاربردهای بسیاری در صنعت است. همین متاع همچنین در کاربردهای دیگر برای لیتوگرافی و پاک نمودن رنگها به کار میرود. علاوه بر صنعت مواد غذایی، از پتاس سوزآور در صنعت های دیگری چون صنعت های مواد شوینده به جهت ساخت صابون و انواع پاک کننده ها، در صنعت ساخت قطعات برای آبکاری و ایجاد باتری های قلیایی به عنوان الکترولیت و در صنعت نفت برای پالایش نفت به تیتر یک ماده واسطه ای به کار گیری می نمایند. پتاس همینطور برای ساخت تراشه های نصفه پتاسیم هیدروکسید جرم مولی رسانا استفاده میشود. پتاسیم هیدروکسید آبی به عنوان الکترولیت در باتری های قلیایی مبتنی بر نیکل-کادمیوم، نیکل-هیدروژن و دی اکسید منگنز-روی به کار گیری می شود. فروش و عرضه گونه های مواد مبنا شیمیایی و سورفکتانت و نانومواد شامل کیتوزان، نانوکیتوزان، گونه های نانو مواد کربنی، نانو گرافن و مشتقات آن، نانولوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره، کربن فعال، نانو ذرات مس، نانوذرات نیکل، نانودرات روی، نانوذرات دی اکسید سیلسیوم، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، نانوذرات منگنز و …