هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

درزمانی که یک شیر فشارشکن در بازترین موقعیت ممکن قرار داشته باشد، و حداکثر جریان سیال از آن عبور کند، اصطلاحاً گفته می گردد که شیر در بالاترین فشار عملیاتی قرار دارد. پس از پر شدن مخزن میتوانید به وسیله شیر تخلیه ای که در زیر مخزن تعبیه شده آنرا خالی کنید. در صورتی که در شبکه بعد از شیر فشار شکن ، مصرف آب نباشد جهت جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک، شیر فشار شکن جریان را به شکل مداد جدا می نماید. در عاقبت بقیه اجزای گزینه استفاده در مدار هیدرولیک را در برعلیه تنش های غیرمجاز، تنظیم فشار شکن هیدرولیک نگهداری می نماید. شایان ذکر است سیستم اطفا حریق از اجزای گوناگونی تشکیل شده و کارگزاری آن امری تخصصی هست . اول اقدام در انتخاب شیر، اعتنا در محل به کار گیری از شیر و اطلاع از نحوه مصرف سیال می باشد . لطیفی، م.، غیبی، م.ا.، و نائینی، س.ت.ا.، (1394)، “مدیریت فشار در سیستمهای توزیع آب اساسی استعمال از شیرهای فشارشکن و درنظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان فازی”، دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، 15-17 اردیبهشت، تبریز، ایران. در شکل به کار گیری دائم از شیر مقدار حداکثر گذر دبی ۲۰٪ از جدول فوق کمتر در لحاظ گرفته شود . همین جور از شیر ها به علت داشتن قطعات جانبی مانند عملگر در اختیار گرفتن افت فشار زیادی را تولید مینماید و فشار جریان سیال عبوری از شیر به وسیله سنسور با میگردد و به کنترل ارسال میشود و کاربرد شیر در صنایع کشاورزی، خودروسازی، غذایی، چوب، کاربرد دارد. همین فرآورده به جهت شیرهایی حیاتی قطر ۱×۲۲ یا این که علم کبری ( رزوه از باطن ) و به جهت شیرهایی اساسی قطر ۱×۲۴ یا دانش ساده ( رزوه از بیرون ) می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اين شيرها اهمیت اعتنا به مدل کارکردشان به جهت استفاده در مواردی كه ضرورتی در كنترل بسيار دقيق بخار وجود ندارد و مقدار گذر بخار تقریبا كم و ثابت می باشد، ايده آل بوده و اهمیت عملكرد بی آلایش خیس وهزينه کمتر قابل استفاده می باشد. معمولی ترين شير تقليل فشار می باشد. ساختار اصلي آنها از فنر تنظيم، ديافراگم كمكي ، شير هدايتگر، شير اصلي و ديافراگم اصلي تشکیل شده است. جهت تغيير وضعيت شير اصلي، فقط جريان بسيار پاره ای از بخار لازم است و در نتیجه تغييرات كم فشار پايين دست منجر تغييرات بزرگ در مقدار جريان اصلي شده كه حساسیت بالای شير را نشان می دهد. ۹۰ ، در کاتالوگ کالاوال به تفصیل بیان شده است. همین سیستم بنا به خواهش شرکتها و برآورد مهندسین شرکت های آتش نشانی مبنی بر منش های صرفه جویی و تهیه و تنظیم هزینه ها در استفاده از سیستم اطفای حریق ساخت شده است . چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط اهمیت کجا و طرز استفاده از فشار شکن هیدرولیک در میان راهی دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.