عروسی جوانا گودارد الکس ویلیامز

عروسی جوانا گودارد الکس ویلیامز

من و الکس بیش از 12 سال است که ازدواج کرده ایم. ما در تعطیلات آخر هفته این روز را جشن می گیریم (کمی دیرهنگام!) هنگام طوفان مغزی یک هدیه ، من به چیزهایی فکر می کردم که الکس دوست دارد…

نگونی الکس ویلیامز

… از جمله Negronis. الکس در ماه عسل عاشق کوکتل ایتالیایی شد – و از آن زمان تا به حال میلیون ها بار آنها را نوشیده است.

بنابراین ، وقتی با این پیراهن نگرونی روبرو شدم ، کمی رقصیدم. امیدوارم این کار باعث شود او لبخند بزند و ماه عسل و روزهای تازه عروسی ما را به خاطر بیاورد (قبل از اینکه ماشین های کوچک ما به صحنه بیایند).

اندیشه ها؟ برای سالگردها چه هدایایی دریافت می کنید؟ آیا موضوعات سالانه را دنبال می کنید؟

PS اولین ایمیل هایی که برای یکدیگر ارسال کردیم ، و آیا اولین نگاه عروسی را انجام می دهید؟