نگاهی به فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی؛ بی رحمی در کمال خونسردی – اخبار رسمی

اکران فیلم سینمایی قهرمان اصغر فرهادی در جشنواره کن 2021 آغاز شد و توانست نظر داوران جشنواره را جلب کند تا جزء امیدهای پاداش اسکار باشد و امتیاز خوبی بگیرد. سهیلا محبی کاربر هیئت نمایندگان و مدیریت کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در شروع این آئین گفت: فیلم پهلوان فیلم مناسب در موضوع جرائم مالی میباشد و عملکرد کردیم از کل ظرفیتهای همین فیلم از پاراگراف موضوع فیلم و بازیگران به کار گیری کنیم تا نتیجه بهتری حاصل شود. این راهنماییها هم در مسائل تکنیکی از جمله دکوپاژ، قاببندی و حرکت دوربین بوده و نیز در جنبه چگونگی دنبال کردن هر سوژه و شکل داستان قصه آنها. هر رویدادی در فیلم طرح میشود، در کوتاه زمانی، نقض و یا اهمیت ضدیتش روبرو می شود و در غایت رهاشده و ابتر میماند. نگاه ابزاری به زن، چه در غیابِ همسر کهن که همچنان خصومتهای خانوادهاش، گریبان رحیم را رها نمی‌کند و چه زنی که مالک طلاهاست ولی به او وجههای مبهم و مشکوک می‌دهد تا قصه را حساس گرههای بیهوده، درهم بپیچاند، ضعف بزرگی برای فیلم است که بدون شک وتردید از نگاه منتقدان بینالمللی دور نمیماند. اتفاقی که در دلیر به جهت “امیر جدیدی” افتاده (من پیش از همین هم در تنگه ابوغریب بازیش را ستوده بودم) و آن نیز در فیلمی از فرهادی که برخلاف دیگر فیلم های اوکه تمامی ی بازی ها خوبند، بعضی از بازی ها بد می باشد و حتی خیلی بد. تناقضات پیدر پی، نفس فیلم را میگیرد و آنچه حاصل میشود، تکههای درهم ریختهایست که نمیتواند در کامل شدن یکدیگر به فرجامی از یک روایتِ منسجم برسد. اگر فیلم قهرمان را بهدو بخش تقسیم کنیم، بخش در آغاز در کارایی تولید بنمایهی دارای میباشد تا اصلی گذشت فیلم، به فرجام آخری نزدیک شود ولی این عملکرد تماشاگر را در جایگاهی مینشاند که قضاوتگری را به او اجبار نماید و نتواند تنها نظارهگری باشد که از منظری مهم رعایت مسافت به فهم و شعور اتفاق ها برسد.این موضع قضاوت اصلی وجود مدارک ناقص و گرههای بیجهت و اضافیِ پیچیده، چنان ذهن تماشاگر را خسته و درهم مینماید که نه فقط قادر به حکمی نیست، که مشوش از اینهه آشوب میشود. دوستداران سینما در جمهوری اسلامی ایران از روزگار درخشش این فیلم در کن 2021 که پاداش تبارک هیات داوران همین جشنواره را از آن خویش کرد، منتظر سناریو این فیلم بودند. فیلم پهلوان که اولی توشه در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۱ به اکران درآمد، موفق به کسب پاداش پهناور هیئت داوران این جشنواره شد. روشن میباشد که فیلم جایزه میخواهد وگرنه خود فیلم به عنوان یک پیکر واحد زنده که دارای ما تعامل میکند، نیست. دلاور همینطور نامزد بهترین فیلم غیرانگلیسی گویش از انجمن منتقدان شیکاگو و پیروز دو پاداش بهترین فیلمنامه اورژینال و بهترین فیلم غیرانگلیسی لهجه از هیئت ملی نقد آمریکا شده است. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد اصغر فرهادی قهرمان لوپه کروز بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.