مواد تشکیل دهنده و نحوه تهیه گز اصفهان

اگر نیز پیدا شود قیمتش سربه فلک میکشد.گفته می‌گردد گز اورجینال کیلویی ۱۸۰ تا ۲۲۰ کیلو است که آن نیز صادر میشود.و گز های مورد مصرف ما عصاره انگبین ندارد. • رطوبت یک عدد از عواملی میباشد که مدت مصرف گز را کمتر می دهد. گز حساس روکش شکلات: در این جور گز، از روکش شکلاتی به کارگیری شده که مثل پوششی به جهت محافظت رطوبت و نرمی گز هم فعالیت میکند. گزانگبین عصاره گرانبها و ارزشمندی است که چنانچه به میزان ناچیز در دستور تهیه و تنظیم گز به کار برود میزان مرغوب بودن گز را ارتقا میبخشد. سفیدههای تخممرغ بایستی آنقدر هم زده شوند که چنانچه ظرف را برگردانید چیزی از درون آن نریزد. اگر از روش تنظیم گز اهمیت گزانگبین در تولید همین شیرینی استعمال شود ارزش غذایی آن ۴، ۵ برابر اکثر می‌گردد به این استدلال گزی که با استعمال از این شیره گرانبها ایجاد شود قیمت بالاتری نیز گرانترین گز اصفهان دارد. 1. او‌لین کاری که می بایست در شیوه تنظیم گز لقمهای انجام دهید، آماده کردن مغرهاست. 6. در حین آماده نمودن سفیدهها می بایست حواستان به شهد نیز باشد، هر چندین دقیقه یکبار آن را هم بزنید و مراقب باشید نجوشد. 2. آب و شکر را روی حرارت قرار دهید تا شکر اندک قلیل اصلی گرم شدن آب در آن حل شود. همچنین اهمیت حد مجاز آلودگی باکتریولوژیکی آب آشامیدنی باشد. از نظر آب و هوایی با آب و هوای نصفه صحرایی و از نظر اقلیمشناسی جزء اقلیم نیمهبیابانی خفیف به شمار میرود. یکی از آثار آجری و کهن گز، مسجد مستطیلی صورت و ریز آقامحمود به عرض تقریبی ۱۰ متر و طول ۱۲ متر بوده که در محل مدخل محل ورود بازار سابق تخریب شده گز سازه گردیده و به لحاظ میرسد آن هم از آثار معماری آخرها حکومت صفویه باشد که بوسیله فردی به اسم آقامحمود سازه شده است. حواستان باشد که در حین عمل یک‌سری توشه نیز زن را خاموش نمایید و تمام مواد را به امداد لیسک یا قاشق چوبی هم بزنید و زیرورو کنید تا مواد گز ته نگیرد. 8. آن‌گاه از مخلوط شدن شهد و سفیدهها آن را کلیدی دور تند هم زن برقی به مدت یک ربع هم بزنید. هر زمانه مواد گز از قاشق نریخت، می توان اطمینان پیدا کرد که از ترکیب سفیده تخممرغ و شکر به گز رسیدهاید.