مهاجرت به کانادا در سال 2022 از چه طریقی ممکن است؟

حساس همین حال، چنانچه کمتر از 5 سال میباشد که مقیم کانادا بودهاید و تصمیم به سوراخ مملکت برای مدت طولانی دارید، همین شما میباشید که باید به IRCC اثبات نمایید که میتوانید موقعیت اقامت خویش را برآورده کنید. برای هجرت به کانادا و دریافت اقامت کانادا، برنامه های گوناگونی وجود دارند که متقاضیان به توجه به شرایط، یکی از آنان را انتخاب مینمایند، زیرا قرار گرفتن در بهترین برنامه مهاجرتی کانادا، شرط مهم پیروزی درخواست کننده مسافرت به کانادا را تضمین مینماید. اما بایستی به این نکته دقت داشته باشید که کسب امتیاز مطلوب در سیستم چک کردن مهاجرتی، به منزله تضمین موافقت با درخواست ویزای اقامت دایم کانادا و مسافرت به این مرزو بوم نمی باشد و ممکن است بنابر صلاحدید سروان و چک کردن های جایگزین، التماس درخواست کننده در برخی مواقع رد شود. درخواستها را میتوان از روش پست یا شخصاً به سفارت، کنسولگری، یا این که کمیسیون خوب کانادا در خارج از مرز و بوم ارسال کرد. در صورتی که می خواهید از روش استارتاپ به کانادا هجرت نمایید در آغاز بایستی حمایت از یکی از از سازمان های این مرزو بوم را دریافت کنید. همین بدان معناست که شما میتوانید در یک دوره 5 ساله در مجموع حداکثر 3 سال را در بیرون از کانادا سپری کنید. چنانچه بیزنس پلن قابل قبولی ارائه بدهید یا این که از برنامه های کارآفرینی استانی کانادا به کارگیری کنید امکان دریافت اقامت کانادا به جهت شما وجود خواهد داشت. چرا که بیش از 80 % برندگان همین برنامه، در روند ای کمتر از 4 ماه چیره به اخذ اقامت دائم کانادا میشوند. رکورد یک ساله مسافرت به همین مرز و بوم 330 هزار مهاجر در طی سالیان 2015 و 2016 بوده و آمار تمام مهاجران استرالیایی نیز در سال 2015 تا 2016 پاره ای عمده از 180 هزار نفر. به این معنی که از هر 100 برنا ایرانی، 4 نفر در انتظار هجرت به کانادا و استرالیا هستند و برای اخذ اقامت یکی از از این دو کشور، کارایی میکنند. از همین گذشته، تعداد متقاضیان ایرانی مهاجرت به کانادا و استرالیا در مقایسه کلیدی آمارهای این کشورها هم عجیب به حیث میرسد. 3. مسافرت کلیدی طرحهای بشر دوستانه (برای پناهندگان و کسانی که از آزار و اذیت، شکنجه یا مجازات ظالمانه و غیر معمولی میگریزند). درخواستها میتوانند در حین زندگی در کانادا به وسیله مدعیان پناهندگی، همسران یا این که شرکای قانونی شهروندان کانادایی یا این که مقیم دائم و سایر کسانی که عارضه ها بشر دوستانه یا این که دلسوزانه برای حضور در کانادا دارند، ارائه شود. بعضی پروندههای تقاضای اقامت کانادا میتوانند طی یکسری هفته و بعضی طی یکسری ماه به جواب مهاجرت به کانادا ظریف برسند. از مزیت های همین برنامه مهاجرتی می قدرت به سرعت بالا بودن پروسه رسیدگی به خواهش های ارائه شده و اعطای اقامت دائم به متقاضیان مهاجرت به کانادا، در رخ پذیرش در این برنامه مهاجرتی اشاره کرد. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه کلیدی کجا و نحوه به کارگیری از مهاجرت به کانادا ذک دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.