مقالات ISI مدیریت تکنولوژی : 163 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مدیریت تکنولوژی، در واقع مدیر سیستمی میباشد که خلق، کسب، و بهکارگیری تکنولوژی را ممکن میسازد و شامل مسوولیتی میباشد که همین فعالیتها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای خرید کننده قرار میدهد.تحقیق، اختراع، و بسط اساسیترین مولفههای اخلاق و رفتار تکنولوژی و وقوع پیشرفتهای تکنولوژیک هستند. در شنوایی دو طرفه، دو سیستم شنوایی وجود دارد، همین دو سیستم عملکرد مشابهی دارند، ولی کاملا از نیز جداازهم هستند و هر سیستمی کارش را مستقل از دیگری انجام میدهد و همکاری در بین این دو سیستم وجود ندارد. به این جهت در غرب مشکلی بنام عدم رابطه میان دانشکاه و صنعت وجود نداشته و این از مشکلات مختص عالم نیمه صنعتی ( در درحال حاضر توسعه و گسترش ) است. از طرف دیگر پس از پایان جنگ ناخواسته و شروع بازه زمانی بازسازی مرزوبوم و جبران نارسایی های تولیدی پیشین ، درصد زیادی از مدیران واحدهای صنعتی زیر پوشش دولت به جهت نوسازی و گسترش منابع خویش متقاضی تأسیس واحدهای تحقیق توسعه و گسترش بوده اند. آیا یک روز میتوان ۸۰ درصد از باتری خودروهای کل الکتریکی را در عرض صرفا ۱۵ دقیقه شارژ کرد؟ این ابداع باعث به تولید یک لایه محافظتی روی مرحله قطب مثبت لیتیوم فلز شد که آن را در دست‌کم ۵۰۰ چرخه شارژ باثبات نگه میدارد. همینطور که باتری شارژ میشود، روی تراز لیتیوم فلز شاهد شکلگیری چیزی به نام دندریت هستیم که می تواند سبب به اتصالی، آتشسوزی و در غایت از عمل افتادن دستگاه شود. لیتیوم فلز که بعضا نام «ماده رویایی» را برایش گزینش کردهاند در کنار گرافیت و مس می تواند به تراکم هرچه اکثر باتریهای امروزی سبب ساز شود و باتری نهتنها انرژی بیشتری در خویش نگه میدارد، بلکه برای مدتی طولانیتر قدمت میکند. در ماه فوریه، گروهی از محققان دانش گاه کالیفرنیا توانستند رویکردی خلاقانه برای دوری از شکلگیری دندریت روی باتریهای لیتیوم فلز بیابند. باتری لیتیوم فلز جالت جامد در ضمن نقص‌ دندریت را نیز حل کرده. برپایی بنای نوآوری آن‌گاه از نزاع جهانی دوم، خدمت بخش اعظمی به آمریکا کرده است. چاپ کردن بعضی از اندامهای معمولی تن مانند همگی که می تواند نیاز به پیوند همگی را برطرف کند، پرینت نمودن روکشهای دندانی که در اکثری از دندانپزشکیها به امری تجاری بدل شده است، پرینت نمودن بخشهایی از بافتهای رخ به جهت جراحیهای ترمیمی و همینطور پرینت بافتهای پیچیده انسانی از گزاره قلب که بعضی از آزمایشهای برنده در ارتباط حیاتی آن انجامگرفته است، مسیر بینظیری را در علیه آینده طبابت گشوده میکند. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از اخبار تکنولوژی ظاه ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.