مشخصات، قیمت و خرید پرشر-سوئیچ-هیدرولیک

مثلاً فرض کنید که قرار است چراغ آلارمی در روزگار ازدیاد فشار و عملکرد پرشر سوئیچ هیدرولیک فعال شود و یا این که اینکه ملازم حیاتی کارایی پرشر سوئیچ مهم هدف تخلیه سیستم های پرفشار، شیر هایی در مکانی دیگر از سیستم باز و یا بسته شود. پیش از ده سال 1960 از پرشر کلید ها در مدار ترمز هیدرولیک جهت کنترل قدرت به چراغ ترمز استعمال میشد. پرشر سوئیچ آب پکیج ایساتیس فشار آب مدار گرمایش را در دست گرفتن می نماید که دست‌کم فشار آب مدار گرمایش تامین باشد و کلید فشار آب ایساتیس به پکیج اذن بدون آب عمل نمودن را نمیدهد . دقت در بیشترین فشار قابل تحمل برای پرشر سوئیچ هیدرولیک: در عمل با سیستم های پرفشار، مانند سیستم های هیدرولیکی، یکی از از مهمترین فاکتور ها در طراحی و تعیین قطعات، ماکزیمم فشار قابل تحمل می باشد. کارایی آن ها اهمیت بخار می باشد پرشر دکمه های بخار می بایست قابلیت و امکان تحمل دمای بالا و رطوبت را داشته باشند.پرشر کلید های بخار در خنک کردن اب،روغن،هوا و فلورید هیدروژن کاربرد دارند. اصلیترین خصوصیت این دستگاه تحمل دمای بالا است. مراد از محی فعالیت محلی می باشد که پرشر سوئیچ در آن کارگزاری شده است، برای نمونه پرشر سوئیچی که در رادیاتور شما نصب شده می باشد اهمیت سوئیچی که زیر آفتاب کارگزاشتن می گردد و یا این که در رطوبت عمل می کند، مختلف می باشد. پرشر کلید سالید استیت اهمیت ورقه اکران هست و از یک کرنش سنج و یک ترایاک تشکیل شده میباشد که خروجی آن به رخ آنالوگ یا این که دیجیتال می باشد و کلیدی 4 نقطه سویییچ گوناگون قابل برنامه ریزی می باشد. به طور معمول پرشر سوئیچ ها یک دیافراگم پر از هوا دارند.هنگامی که فشارهوای درون دیافراگم تغییر تحول می کند کاغذ دیافراگم تغییر رخ می دهد و موجب حرکت در فنر کالیبره شده متصل به آن می شود ( کالیبره شدن فنر به معنای تنظیم قبلی فنر در اندازه مورد نیاز به این معنی که همان رنج سوییچ می باشد). کنترل کننده های فشار حساس یک صفحه قفل کننده در بالای آن می باشد که به جهت پرهیز بهم زدن تنظیمات آن را نصب میکند که در هنگام تنظیمات می بایست همین صفحه را بیرون کنیم. در سیستم های کنترل گرد و غبار فیلتر کیسه ای یک سوئیچ فشار روی هدر نصب می شود تا زمانی که فشار هوا در هدر کمتر از حد اضطراری باشد زنگ هشدار را ایجاد کند. در انتخاب پرشر سوئیچ هیدرولیک، باید ماکزیمم فشار قابل تحمل، فراتر از ماکزیمم فشار سیستم باشد. در اینجا اکثر به بررسی وب تارنما پرشر سوئیچ فن پکیج.