مشاوره کودک و نقش خانواده در تربیت کودکان

تجربه ثابت کرده نوباوه بیش از هر کس از پدر و مادر و معلمان خود تأثیر می گیرد و نیمی از دنیای کودک در آرزوی تبدیل شدن به پدر و مادر یا این که معلم خویش سپری می شود. راستا اجتماعی. چگونگی رابطه اصلی والدین، همشیره و برادر، دوستان، معلمان و بقیه افراد با که بر پرورش طفل تأثیر می گذارند. حوزه اجتماعی اقتصادی. باز‌نگری چگونگی شرایط اجتماعی، سبک زندگی و فقدان منابع مالی که می تواند بر رویش کودک تأثیر بگذارد. خوبتر هست پدر و مادران این نکته را فراموش نکنند که بچهها همیشه هر دو والد را دوست دارا هستند و میخواهند کنار هر دوی آن‌ها کودکان کارگر زندگی کنند. نیز چنین شکل گیری شخصیت، روش و اخلاق و رفتار هر شخص پایین تأثیر وراثت و محیط زندگی شخص میباشد ولیکن، % قابل توجهی از کردار انسان ها اکتسابی است و در اثر یادگیری به خصوص در مدت زمان کودکی شکل می­گیرد. هیچ وقت نباید احساسات یا بضاعت های فرزند خویش را برای مدیر آن ها دست ناچیز بگیرید. کودکان تحت تأثیر والدین، اعضای خانواده و جامعه رفتارهای خاصی را از خویش پیدایش می دهند اکثر کودکان با مشکلات رفتاری جزئی مثل ناسازگار و بی ادب بودن یا این که عدم دقت هستند. کودکان اصلی رفتار و کردار بی نظیری به دنیا می آیند و بعضا ممکن است پر‌نور و فعال باشند ولی برخی خجالتی یا این که ساکت هست. نشانه ها این بیماری شامل عدم مهارت های اجتماعی، عدم رغبت به تغییر و تحول روال های روزانه و محفظه آشنا، عدم برقراری تماس چشمی، حرکات غیرطبیعی و ابلاغ صورت، عدم همدلی است. علامت ها این بیماری شامل عدم توان در خوردن مناسب، استفراغ و پرخوری است. آموزش پیشدبستانی، آموزش کودکان در محیطی رسمی و مهم برنامهای منظم است. نقص‌ در یادگیری یک ایراد روانشناختی هست و یادگیری کودکان را به چالش می کشد. کودکان در گیر به ایراد دوقطبی دچار نوسانات ناگهانی خلقی، زمان طولانی مدت بیش فعالی و به دنبال آن بی حالی، ضعف خلقی و سرخوردگی می شوند.