مترینگ پمپ، بهترین گزینه محسوب میشود

توجه کورس های رفت و برگشتی این پمپ ها بالا می باشد چرا که می بایست در هر کورس دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند. به جهت تزریق سایالات با غلظت بالا از پمپ تزریق مونو یا اسکرو به کار گیری می شود. در همین پمپ ها دبی قابل تهیه و تنظیم می باشد و در عاقبت کار تزریق با توجه به فشار خط صورت میگیرد. در این جور از دوزینگ پمپ در دو طرف دیافراگم فشار سیال هیدرولیک و سیال قابل تزریق برابر بوده که همین عمر سبب ایجاد فشار یکنواخت در کل تراز دیافراگم و عدم تولید تنش و فشار نقظه به دیافرگم می شود. به برهان آنکه دبی سیال به وسیله پمپ تزریق نسبی دوزاترون و میکسترون اساسی توجه بالایی قابل اندازهگیری و تهیه است، مترینگ پمپ یا این که پمپ اندازهگیری هم به آن‌ها گفته میشود. به پمپ تزریق نسبی دوزاترون و میکسترون پمپ تزریق هم گفته میشود. پمپ تزریق نسبی دوزاترون و میکسترون یا مترینگ پمپ که از مدل پمپهای جابجایی مثبت است، به پمپهایی گفته می گردد که حجم یا این که دوز مشخصی از سیال را در یک مقطع هنگامی مشخص و دارای یک دبی یا این که نرخ جریان دقیق جابجا یا این که تزریق نماید. نیروی محرکه اکثر پمپهای تزریق نسبی از یک موتور جریانی اهمیت بدور ثابت نمایندگی دوزینگ پمپ seko تأمین میشود. اهمیت چرخیدن غلطک بروی شلنگ عملیات انتقال سیال انجام می شود به این برهان پمپ غلتکی و شلنگی از دیگر نام های همین فرآورده می باشد. راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ ها : (جهت مشاوره حساس کارشناسان این شرکت تماس بگیرید) آیا سیال خورنده است؟ سیالی که وارد پمپ می شود دارای دانسیته بیشتر است که در حد اقتدار پمپ نمی باشد. از دیگر پمپ ها می اقتدار به پمپ پالایشگاهی، پمپ بتنی، پمپ معدنی، پمپ مهندسی معکوس، پمپ بشکه کش اشاره کرد. بر اساس خواص فیزیکی و شیمیایی ماده گزینه تزریق و اطلاعاتی به شروحه پایین جور پمپ را می قدرت انتخان نمود. دوزینگ پمپ یا این که پمپ اندازه گیر یا این که به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپ هایی هستند که مقدار مشخص(دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کنند.از این لحاظ به آنها پمپ تزریق یا Injection Pump هم فروش دوزینگ پمپ میلتون روی گفته می شود. The freely defl ecting diaphragm makes the pump suitable for the metering of slurries.