قیمت دستگاه نیتروژن ساز صنعتی

مولد نیتروژن از تکنولوژی خاصی استعمال می کند و در غایت اساسی عبور هوا از آن نیتروژن خالص ساخت می کند. بهترین روش به جهت تامین نیتروژن، تجزیه آن از هوا می باشد که همین عمل در صنعت به وسیله دستگاه نیتروژن ساز صنعتی انجام می گیرد. علت این کار این می باشد که وجود اکسیژن سبب ساز ایجاد اثراتی از جمله زنده بودن باکتری های هواساز، احتمال ساخت احتراق و همینطور خاصیت واکنش پذیری اساسی دیگر گاز ها است. البته نیتروژن در بسیاری از صنایع دارای دیگر نیز کاربرد وسیعی دارد. یک خط هوای فشرده هم برای به کارگیری از مولد نیتروژن گزینه نیاز است. دستگاه نیتروژن ساز اینگونه فعالیت می کند: نخست هوای فشرده را از کمپرسور باد می گیرد و بعد از آن دستگاه نیتروژن ساز در ارتفاع یک مراحل نیتروژن را از گاز های دیگر قطع می کند، میزان خلوص گاز نیتروژن جداسازی شده هم اندازه 999/99% است. چاه های نفت آنگاه از مدتی به کارگیری دیگر فشار حتمی برای ساماندهی نفت به مرحله زمین را ندارند. جذب نوسان فشار ( PSA ) : دستگاه تولید نیتروژن نوعی سیستم برای جدا کردن و غنی سازی نیتروژن از اکسیژن می باشد . فشار باد در دستگاه های نیتروژن ساز ماشین های سبک 6 بار و در دستگاه های نیتروژن ساز ماشین های سنگیم 12 بار است. ۳-عدم نیاز به تحلیل نمودن فشار لاستیک و تهیه و تنظیم باد در سرانجام کاهش ۵ درصدی مصرف بنزین. مولد نیتروژن در اتوسرویس ها، آپاراتیها و لاستیک فروشیها مورد به کارگیری قرار میگیرد. دستگاه نیتروژن ساز می تواند به طور مداوم نیتروژن آیتم نیاز صنعت را به مدت 24 ساعت حساس غلظت بالا تامین کند. ولی به جهت اینکه دستگاه نیتروژن بتواند نیتروژن مورد نیاز صنعت های را ایجاد کند، دستگاه نیتروژن بایستی کلیدی دو برج باشد که مواد کربن مولکولی بر روی آن ها قرار گرفته و حاذق باشد نیتروژن آیتم نیاز را به طور مداوم ایجاد کند. وارد برج ها می شود . ۶- قابل انعطاف شدن لاستیک ها سبب نرمی سیستم تعلیق در نتیجه کمتر استهلاک جلوبندی اتومبیل میشود. منجر می‌گردد از تخلخل آخرین دوری نماید تا کیفیت محصولات ارتقا پیدا کند. ۸- حذف اکسیژن منجر عدم احتراق لاستیک و در نتیجه ارتقاء امنیت ماشین میشود. مولد نیتروژن در صنعت های متفاوتی از پاراگراف صنایع فلزی، صنایع سیم و کابل، پلاستیک، صنایع شیمیایی و صنعت های غذایی کاربرد دارد. دستگاه را به الکتریسیته متصل کرده، بعد از آن شلنگ باد را از کمپرسور گرفته و به ورودی O2 دستگاه نیتروژن ساز وصل می کنیم. 2 – در شیوه دوم اینگونه فعالیت می نماییم که شلنگ وکیوم دستگاه را به لاستیک ماشین وصل می نماییم و عملیات تخلیه باد لاستیک را انجام می دهیم. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار اکثر در مورد دستگاه نیتروژن مایع ساز لطفا به بازدید از وب سایت ما.