عمل جراحی ژنیکوماستی + عکس و فیلم از مراحل عمل ژنیکوماستی

کار زیبایی شامل بیمه نمی شود و ژنیکوماستی هم ذیل پوشش هیچ بیمه ای قرار نمی گیرد حتی درصورتیکه در بیمارستان دولتی انجام شود. شخص بایستی اقدامات درمانی و یا این که معالجه هورمونی را آزمون کرده باشد و در رخ عدم موفقیت نسبت به جراحی ژنیکوماستی اقدام کند. در نوجوانانی که هیچ علت ظاهری به جهت ژنیکوماستی ندارند، دکتر احتمالا ارزیابیهای دورهای را هر سه تا شش ماه یکبار توصیه نماید تا مشخص و معلوم شود آیا وضعیت خودبهخود بهبود مییابد یا خیر. در همین مورد ها می توان از طرز جراحی، شرایط و میزان آرئول را بهبود داد و پوست اضافی را کمتر داد. ژنیکوماستی در ۵۰ % ورزشکارانی که از آندروژن ها و استروئیدهای آنابولیزان سوء استفاده می کنند، ایجاد می شود. به خاطر ارتقاء نسبت استرادیول به تستوسترون در بعضا از پسران ایجاد می شود و باعث به ژنیکوماستی تا ۶۵ درصد مورد ها می شود. هر کدام از این طریق ها حساس نظر فوق تخصص جراح پستان به عمل برده می شود. نحوه های برش در محلی که بافت غده سینه یا این که پوست بخش اعظم از ترازو به جهت تصحیح سینه نیاز است، انجام می شود. ژنیکوماستی در بازه زمانی بلوغ، پسران را بازیچه همسالانی قرار می دهد که مشکلش را مسخره میکنند. دکتر میبایست مطمئن شود که تورم پستان در واقع ژنیکوماستی می باشد و نیکی ناراحتی بالینی دیگر. در صورتی که در حال مصرف دارویی می باشید که به ژنیکوماستی سبب ساز میشود، از دکتر معالج بپرسید گزینههای دیگری سفارش دهد. در مواقعی مصرف بعضا از دارو ها به جهت فرایند جراحی مضر میباشد که اصلی توصیه دکتر معالج به طور موقتی حذف می شود. این کمتر می تواند در عاقبت عواملی باشد که تأثیر تستوسترون در بدن را متوقف میکنند، میزان تستوسترون تن را کاهش میدهد، و یا این که مرحله استروژن تن را افزایش میدهند. برنزه شدن پوست قفسه سینه میتواند به طور بالقوه ریسک ماندن جای آسیب را ارتقا دهد. ممکن می باشد افراد مبتلا به این واکنش پوستی به طور مداوم درد و خارش در زیر سینه خویش احساس کنند. بطور کلی یک % از تمام سرطان های سینه در آقایان تولید می شود (۹۹ % خانم ها). اکسزیون به عبارتی برداشت چربی مهم جراحی می باشد، که طی آن بافت غددی سینه یا پوست مازاد برداشته شده و در مواقع واجب حالت هاله سینه و کوچک نمودن هاله سینه نیز در خلال این جراحی صورت می گیرد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف بخش اعظم در گزینه ژنیکوماستی با لیزر لطفا به بازدید از وب سایت ما.