علائم ژنیکوماستی چیست؟

اساسی کمتر وزن و ورزش کردن، می قدرت به بهبود موقعیت کمک کرد. به تبارک شدن بافت غده پستان در سینه مردان ژنیکوماستی گفته می شود. در صورتی که جراحی به صورت برش عرضی در سینه انجام شده باشد، پس از انتها عمل نیاز به بخیه و بانداژ خواهد بود و روند به انتها خواهد رسید. وجود حالت استاندارد در باطن کلینیکها و کادر رمانی حرفهای، بخش عمدهای از عمل را برای شما انتخاب ژنیکوماستی هورمون خواهند کرد. پزشک معالج سوال هایی در مورد سابقه سالم و مصرف دارو در خانواده تان و همینطور ناراحتی های بالینی موروثی خواهد پرسید. دکتر داخلی اساسی دقت به اون سونوگرافی و نتیجه های آزمایش خون ژنیکوماستی را تشخیص داده. ولی به جهت اینکه بهتر بتوان علت با این عارضه را تشخیص داد، قطعاً نیاز به انجام بعضا از آزمایشات خواهد بود. ابتدا پزشک سابقه بیماری فرد را باز‌نگری کرده و آزمایشاتی جهت تشخیص علت ژنیکوماستی و شدت آن تجویز میکند. به جهت نمونه در آغاز حتمی می باشد فرد مراجعهکننده، آزمایش خون و ماموگرافی سینه را انجام دهد تا متخصص از حالت بافت سینه و همینطور ترکیبات موجود در خون با خبر شود. ولی در ادامه، انجام سونوگرافی بیضهها، نمونهبرداری، سی تی کپی و ام آر آی نیز برای برخی از افراد جهت تشخیصهای بسیار ظریف ژنیکوماستی گرگان اضطراری خواهد بود. البته نکته اضطراری به ذکر این میباشد که اگر او‌لین نشانه ها ژنیکوماستی را بازدید کردید حتماً باید به متخصص مراجعه کرده و آزمایشات ضروری را انجام دهید چون گاهی اوقات تغییرات صورت داده در بافت سینه نشانهای از سرطان میباشند اما اشخاص به ادله این که فکر مینماید در گیر ژنیکوماستی شدهاند، به متخصص مراجعه نکرده و سرطان در تن آنها پیشروی میکند. در ژنیکوماستی، بافت غدد پستان در یک یا این که هر دو سینه ساخت می شود. در همین وضعیت می توانید از داروی مسکن به کارگیری کنید. در طول ۱۰ روز اولیه سپس از جراحی از مصرف آسپرین یا داروهای ضد التهابی بمنظور پیشگیری از ارتقا خطر خونریزی، اجتناب کنید. یک اختلالی که می تواند سبب ساز تولید بیماری سندرم کلاین فلتر شود که به علت مضاعف بودن کروموزومهای جنسی در مرد تولید میشود. در عمده موارد، بافت متورم پستان طی شش ماه تا دو سال فارغ از درمان از میان می رود.