شیر فشار شکن دستگاه تصفیه آب – فروشگاه اینترنتی پاک آب

تهیه و تنظیم بوسیله یک ابزار یا پیچ گوشتی در نصیب بالایی فشارشکن برنجی انجام میگردد ؛ برای ارتقاء فشار تحت دست کافیست ابزار را در جهت عقربه های ساعت و به جهت کاهش فشار ، ابزار را در جهت مغایر عقربه های ساعت بچرخانید. راستی مطالعه نوشته چطور فشار آب را اندک نماییم را از دست ندهید. اما دقت داشته باشید که فشار آب شهری می تواند به طور قابل توجهی در نوسان باشد، اغلب در شب هنگام کمتر توشه کلی افزایش می یابد، براین اساس مطمئن گردید که در زمانه های مختلف روز آزمایش می کنید. این می تواند فشار را در محدوده 50 تا 80 psi کاهش دهد و فشار لوله ها و وسایل نصب شده از کنار شیر را تا حد متعددی کاهش دهد. اگر فشار معمولاً در میان 40 تا 60 psi می باشد ، خوب است، اما فشار آب بالای 80 psi احتمالاً باعث ایجاد فشار بیش از حد بر بر روی لوله ها، اتصالات و شیر فشار شکن آبیاری قطره ای وسایل می شود. یک پیچ تهیه و تنظیم کننده در بالای رگولاتور می تواند به جهت ارتقاء تنش در فنر داخلی (در عاقبت کمتر فشار آب هنگام خروج از سوپاپ) محکم شود، یا ریلکس شود تا آب آزادانه از روزنه عبور کند. برعکس، وقتی که فشار آب محل ورود کاهش می یابد، نمودار بازتر می شود تا آب بیشتری از روزنه عبور کند. آزمایش فشار آب دست‌کم یک بار در سال همیشه ایده خوبی است. کارایی این فشار شکن ها به صورت تحریک پیلوتی است. انواع دیگر شیرهای فشار شکن رکسروت، شیرهای سری ZDB و Z2DB می باشند که به رخ تحریک پیلوتی بوده و دارای ساختار ساندویچی می باشند. کمپانی دوپلوماتیک ایتالیا ایجاد کننده اشکال تجهیزات هیدرولیکی می باشد که در بخش ساخت شیر فشار شکن اشکال متعدد فشار شکن از نظر طرز نصب را ساخت می کند. بدین ترتیب در صورتی که فشار آب از مقدار انتخاب شده بخش اعظم شود فشار شکن آغاز به عمل می کند و موجب کمتر فشار آب می شود . در واقع همین شیرها را به راحتی میتوان حفظ کرد و در عین درحال حاضر به هیچ نیروی خارجی در جهت بارگذاری در شیر احتیاج نخواهد بود؛ در حقیقت اهمیت به کارگیری از این شیرها میزان نشتی خارجی کمتر پیدا میکند. برای افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از شیر فشار شکن رکسروت ، شما ممکن است می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.