شیر برقی چگونه کار می کند؟

شیر برقی پنوماتیک به یک مکانیزم بویین برقی متصل می باشد که جدا و وصل نمودن جریان هوا و در اختیار گرفتن آن را شیر برقی زانتیا بر عهده دارد. همین عمل سبب ساز باز شدن دهانه شیر شده و سیال میتواند باطن آن جریان پیدا کند. از شیر برقی به کارگیری می شود. برخی از گونه های و مدل های در دست گرفتن کننده شیر برقی از اجزای دیگری، از پاراگراف فن آوری های پیشرفته مدار، به جهت ارائه توابع و ویژگی های پیچیده خیس و پاسخگو استعمال می کنند. اصلی توجه به همین که شیرهای برقی هیدرولیک با اشکال مختلف و متعددی حساس کاربردهای بسیار متعددی هستند در زمان خرید بایستی به موارد مهمی اعتنا نمود که در موفقیت آمیز بودن خرید شما زیاد مفید است. آنچه در تصویر بالا تماشا می کنید ، نمادهای “درام” میباشند که عملکرد روزنه را اهمیت رنگ و اهمیت قرار دادن مجدد جعبه ها پر رنگ می کنند ، دقیقاً به این خواسته که فهم مطلب را به جهت شما آسان کنند. دو جور اساسی ۳ طرفه، به این معنی که ۳ راهه نرمال بسته و ۳ طرفه نرمال باز، اساسی این حقیقت تفاوت دارا هستند که یک عدد مهم یک مجرای معمولاً گشوده است، در حالی که دیگری حیاتی یک به طور معمول بسته است. حیاتی وصل برق و انرژی دار شدن سیم پیج، روزنه شیر بسته شده و جریان متوقف می شود. اساسی به کارگیری از شیرهای برقی مستقیم، شیر برقی فعال مستقیماً بر روی پیستون یا این که آرماتور آب بندی شیر فعالیت می کند. شیرهای برقی برنجی کلیدی بوبین های سلونوئیدی ، به جهت در دست گرفتن جریان مایعات داغ و بخار از دو برند اعتبار میان المللی در این صفحه معرفی گردیده میباشد که یکی حساس آب بند پیستونی و دیگری کلیدی آب بند سوزنی می باشد . شیرهای برقی استاندارد (Standard solenoid valves)، برای هوا، آب و گاز اهمیت پورت محل ورود از ۱۰-۳۲ UNF تا ۳/۸ ” و فشار تا ۱۲۰۰ psi در دسترس هستند. سپس اهمیت فعالیت کردن سیم پیچ، میدان مغناطیسی باعث بالا وارد شدن پیستون می شود و به سیال اذن می دهد تا آزادانه از روزنه عبور کند. سولنوید ولوها اهمیت دو یا چندین پورت هستند تا با کاربردها صنعتی بیشتر، برای انجام کارهای بیشتر یاری کنند. از این جور شیر برقی هم به طور معمول جهت گشوده یا بسته نمودن مسیر و همچنین توزیع و یا این که انتخاب و همچنین مخلوط مواد استفاده میگردد.شکل ذیل یک مدل شیر برقی 3/2 و مدل 2/2 را نشان میدهد. شیربرقی معمولا از فرآورده فلز ساخته می شود.