سن مناسب جراحی گوش برجسته چه سنی است؟

مجرای شنوایی خارجی و پرده صماخ از یک دیورتیکول اکتودرمی در دربین او‌لین و دومین قوس برانشیال پدید می آیند.بنابراین اختلالات رویش ممکن میباشد باعث بدشکلی هایی در گوش خارجی و میانی شوند. فعالیت جراحی ترمیمی گوش فرمی از اتوپلاستی هست که برای اصلاح بدشکلی ها و یا جراحات گوش به کار میرود. هزینه فعالیت جراحی زیبایی گوش یا این که اتوپلاستی به وسیله ایشان میان 8 تا 12 میلیون تومان می باشد. هزینه جراحی گوش در مشهد از 6 میلیون تومان تا 12 میلیون تومان می باشد. جراحی زیبایی گوش یا اتوپلاستی می تواند به رفع اکثری از مشکلات ظاهری گوش از جمله اندازه، صورت و برجستگی گوش کمک کند. در لحاظ داشته باشیدکه بهترین نتیجه های جراحی اتوپلاستی بعد ازگذشت یک سری ماه مشخص میشود. دکتر کاویانی فر یک عدد از بهترین جراحان پلاستیک مشهد می باشد. علاوه بر همین جراحان قوی میباشند که به جهت اشخاصی که سوای گوش به عالم آمدهاند و یا این که گوش خود را در آسیبدیدگی از دست دادهاند، گوش حیاتی ظاهر طبیعی بسازند. لذا کمپانی های بیمه صرفا در صورتی منتخب از هزینه های کار را بر عهده می گیرند که مشکل در ظواهر گوش موجب قلیل شنوایی و یا عارضه جدی دیگر شده باشد. کلیدی بخیه گوش وضعیت نرمال پیدا می کند و بعد از جوش تناول کردن جراحت در همان حالت باقی می ماند. فورا پس از کار جراحی می توانید بهبودی در شکل و شرایط گوش خویش را مشاهده کنید، مهم همین حال 4 تا 6 هفته ارتفاع می کشد تا بهبودی کامل رخ گیرد و شما بتوانید نتیجه های آخری فعالیت را ببینید. همین ایراد یک نقص مادرزادی می باشد. نکته حیاتی این می باشد که از ماساژ گوش جلوگیری شود . برای مراقبت گوش در وضعیت نو امکان دارااست از نخ بخیه همیشگی استفاده شود. اساسی نوپا به جراح مراجعه کرده و در تمام مدت معاینه، در کنار او باشید. در ادامه حساس ما ملازم باشید تا به این مورد قضیه بپردازیم . اگر بعد از باز کردن پانسمان از عاقبت عمل خود راضی نیستید صبور باشید و حساس پزشک خود مشورت کنید. از قرار دادن هر جور وسیلهای روی گوشهای نوپا خودداری کنید. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم اصلاح گوش برجسته بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.