رینگ پیستون چیست و چگونه کار می کند؟

موتور اتومبیل برای رد و بدل ساختن هوا از پیستون ها و سوپاپ ها به کار گیری می کند. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار میباشد که از 36% نیکل ، 8/63% آهن ، 2/0 بهینه سازی سایت SEO کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های دوچندان اهمیت انبساط بسیار مقداری می باشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی خودداری می کند. هنگامیکه تاج پیستون به رنگ خاکستری در امده می باشد نشان دهنده همین است که موتور داغ کرده است . زمانی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و زمانی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد منجر انحراف شعاعی شاتون میگردد و لرزش و پیچشش که ساخت میشود منجر شکستن شاتون و موجب ساخت ضرروزیان متعددی به موتور می‌شود و در صورتی که به موقع متوجه همین نقص‌ نشود و ماشین را خاموش نکنید ممکن هست منجر شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که کل مجموعه سیلندر و موتور اتومبیل تعویض شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه متعددی داراست و مضاعف پردردسر می باشد و فقط برای زمانهایی که آسیب اندک باشد مطلوب است وگر نیکی به هیچ عنوان این عمل توصیه نمیشود، تحلیل و ترازو گیری یاتاقان سر پهناور شاتون در هر توشه گشوده و بسته کردن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. این فاصله معمولا در میان 025/0 تا 10/0 میلیمتر (001/0 تا 004/0 پیستون نیسان پیکاپ اینچ) است. این اختلاف قطر فی مابین نیم تا ۷دهم میلیمتر است. همینطور در بعضا موارد بازدید شده می باشد که بهدلیل عدمرعایت ظریف نکات استاندارد در مشاجره خدمت و مراقبت موتورهای توربوشارژ و بهخصوص استفاده از روغن نامناسب، این پیشرانهها خیلی زودتر از وضعیت معمول در گیر خرابی یاتاقان یا این که شاتونزدن شدهاند. قطر پیستون های موتور خودرو بین 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) تغییر تحول می کند.همه پیستون ها بایستی نیز وزن باشند تا موتور در گیر لرزش نشود. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا نصیب ذیل پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کاهش یابد و نیز جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ باز شود. حلقه پیستون از فلز ساخته شده است. رینگ پیستون در معرض گازهای بد، هوا و سوخت کثیف و روغن آلوده و کثیف قرار می گیرد که سبب ساز به کاهش ارتفاع قدمت این قطعات می شود. اهمیت اینوجود، به دلیل غلظت اکثر هوا و اکسیژن راهیافته به درون محیط سیلندر، دمای احتراق همین موتورها نسبت به پیشرانههای اتمسفریک فراتر می باشد و در درازمدت استهلاک بالاتری خواهند داشت. این قطعه، استوانه ای شکل می باشد که به شاتون متصل می شود و از شیوه جریان رفت و رجوع در سیلندر عمل می کند. اهمیت شکافت همین مواد شیمیایی به روغن، روغن ویسکوزیته، بضاعت و توان خنک نمودن و روغنکاری موتور را از دست می دهد. اهمیت فروشگاه اثاثیه یدکی خودرو سلیم سنتر یار گردید تا کارایی حلقه پیستون را برای شما تفسیر دهیم. این عایق بندی اصلی یک سری حلقه یا حلقه انجام می شود که در اطراف پیستون قرار می گیرد. گرمای پیستون به سه مکان می رسد: به تیتر گرمای تابشی به گوشه و کنار احتراق ، از روش حلقه های پیستون و تحت میله اتصال ، به دیواره های سیلندر وارد می شود. همین قطعه، نیروی ناشی از احتراق را از نحوه میله اتصال به سمت زیر و به سوی میل لنگ حرکت می دهد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی piston 3d model وب سایت خود باشید.