راهنمای تشخیص معایب پیستون

نكته : پیستون را در راستای محور گژن پین كوچكتر میسازند . ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. در این شرایط به محض پر‌نور شدن موتور ، در اثر انبساط حرارتی پیستون ، بدنه پیستون به جداره داخلی سیلندر فشار وارد می كند و باعث گیر كردن پیستون در داخل سیلندر می شود.البته اینكه شكاف و لقی میان پیستون و سیلندر غ چه میزان بایستی باشد در آیتم موتور های متعدد حیاتی یكدیگر فراوان متعدد میباشد . در بخش اعظم موتور های مالامال اقتدار از پیستون های آهنگری شده به کارگیری می شود.پیستون های آهنگری شده در مقایسه اهمیت پیستون های ریخته گری متراکم تر و محکم ترند و در دمای زیر تری فعالیت می نمایند چون گرما را خوبتر انتقال پیستون های خودرو می دهند. میل لنگ این حرکات رفت و برگشتی را به حرکت دورانی تبدیل میکند. قطعه استوانه شکلی میباشد که در باطن سیلندر حیاتی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه اساسی موتور هست و زمان های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. 6. در هنگامی که سیستم خاموش و خنک شده است، همگی اتصالات از نظر محکم بودن و نداشتن نشتی به رخ ماهانه تحلیل شود. و یكی از نشانه های پیدایش این مشكل آن هست كه آب رادیاتور پایین فشار قرار می گیرد و حیاتی فشار از لوله سرریز رادیاتور به خارج می ریزد كه علامت قطعی وجود نشتی در واشر سر سیلندر می باشد. از مزایای چدن نیز می قدرت به مقاومت بالا در برابر حرارت، ارزش تحت و انبساط قلیل آن اشاره نمود و معایب آن هم شامل مواقعی چون وزن مضاعف و انتقال حرارت اندک است. پیستون قطعهای تقریبا استوانهای شکل است؛ نسبتاً از آن بر روی که سازندگان همین قطعه، به میزان ناچیز به آن صورت بیضوی ارائه می کنند چرا که به دمای پیستون به زمان حرکت اتومبیل به شدت بالا می رود و حتی ممکن می باشد به دماهایی زیرا 2200 درجه سانتیگراد نیز برسد و همین دستور منجر انبساط پیستون می گردد و در همین وضعیت هست که پیستون صورت استوانهای به خود میگیرد. اتومبیل های امروزی عمدتا با مقادیر متعددی بوش و پیستون و سیلندر میباشند که تعداد بسیار همین قطعهها منجر افزایش قدرت و جاذبه اتومبیل می شود و همین دلیل نیز سبب ارتقا با آن ها شدهاست. هرچه تعداد پیستونهای خودرویی بخش اعظم باشد قدرت بیشتری نیز دارد. توضیحات بیان شده درباره اجزا و عملکرد پیستون بیان کننده اساسی روانکاری و روغنکاری مطلوب این قطعه دارد. رویکرد دیگر در اختیار گرفتن انبساط پیستون تعبیه یک پشت بند فولادی یا پیستون حیاتی تیغه محافظ اینوار(INVAR) (شکل) در پیستون است.وقتی پیستون گرم میگردد این تقویت کننده انبساط کف پیستون و برامدگی بوش گژن پین را محدود می کند. ولی شکل آن ها بسته به دسته موتور، گونه سوخت، سیلندرها، سرسیلندر و… وقتی تسمه تایم ببرد، ریتم گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و در صورتی که بدور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال دوچندان سوپاپ اصلی سطح رویی پیستون بازخورد مینماید و غیر از شکسته شدن خویش سوپاپ سبب جراحت دیدن پیستون هم میشود. در صورتی که برای خرید کردن خودرو دست دوم مبتلا ابهام یا این که سر در گمی میباشید مشاوران کارشناس ملازم مکانیک برای وصال به یک تعیین مطلوب اساسی موقعیت شما در کنارتان هستند. در نتیجه نیروی فرارو گریز از مرکز و فشار سیال آن ها همواره با سطح حلقه عکس العمل در تماس می باشد. کاهش سطح تماس میان پیستون و جداره سیلندر تا دست‌کم ممکن: ارتقاء سطح تماس به معنای ارتقاء اصطکاک بوده و آسیبهای جدی را به دنبال خواهد داشت؛ شایان ذکر هست که رینگها شاید آنگاه از مدتی ساییده شده و این امر هم میتواند سبب به ارتقا اصطکاک گردد. به دلیل شتاب بالا و فاصله نزدیکی که نسبت به دیگر اجزا مجاور خود دارند بایستی دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل بهترین پیستون پژو عمل کنند. علت اصلی همین گرم شدن بیش از اندازه هم آن می باشد كه یا ترکیب سوخت و هوا خیلی رقیق است و یا این که اینكه اشكالی در كار سیستم خنك كننده موتور پدید آمده است. همین لكه های در نصیب زیرین پیستون تماشا می شوند و ناشی از رسوب كربن و دوده ای می باشد كه در اثر سوختن مخلوط روغن و سوخت به نصیب پائینی پیستون چسبیده اند و ادله آن نیز گرم شدن بیش از ترازو تاج پیستون است . همین رینگ فعالیت عده کردن روغن از دیواره سیلندر را برای دوری از نفوذ آن به گوشه و کنار احتراق به یاری حلقه تراکم کامل شدن می نماید و در صورتی که حلقه چگالی عده نمودن روغن را ناقص انجام دیتا باشد رینگ روغن آن را کامل میکند.