دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

پمپ های موتوری: در همین گونه از پمپ ها نیرو بوسیله یک الکتروموتور به قسمت جعبه دنده منتقل شده و توسط یک شفت متصل به دیافراگم با پیستون کار رفت و رجوع و برگشت و در نهایت دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان انجام می شود. بدنه پمپهای مترینگ سری DLX از محصول پلی پروپیلن ضد اسید تقویت شده اهمیت میکا است. اسیدشویی ، در مراحل تمیز کردن (تزریق اسید) سودسوز آور یا این که کاستیک ، در شستشو و شست و رفت اثرات شربت ها (تزریق کاستیک) سیستم های تصفیه آب و فاضلاب ضایع قند و شکر – دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ صنعت های شیمیایی و دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ پتروشیمی Chemical Industry and Surface Treatment: – تزریق اشکال اسیدها ، سولفوریك ، نیتریک و … کاربرد دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ – تزریق کلر و مواد شیمیایی در سیستم های تصفیه آب به تیتر دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ کلر – تزریق مواد شیمیایی در گندزدایی آب – تزریق پلی فسفات به جهت سختی گیری آب – تزریق اسیدها و موتد قلیایی جهت در دست گرفتن PH – تزریق کنستانتره در صنایع غذایی – تزریق اسید در نوشابه ها – تزریق اسید در اسید شویی – تزریق الکل به بنزین- مواد در صنعت های چوب و صفحه – تزریق مواد در صنعت داروسازی – سیستم های تصفیه آب و فاضلاب Water & Wastewater Treatment – در سیستم های تصفیه آب محل ورود به بویلرها و دیگهای بخار و تزریق مواد جهت تهیه و تنظیم PH و دوری در برابر خوردگی – هیپوکلریت سدیمNaocl آب ژاول یا وایتکس جهت تجهیزات مصرفی در صنعت آب و داخل خطوط لوله، گندزدایی آب – آلومینیوم سولفات Aluminium Sulfate هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلراید جهت منعقد – آنتی اسکالانت Antiscalant جهت دوری از رسوب در سیستم های RO – اسیدها و مواد قلیایی برای کنترل PH – پرمنگنات پتاسیم برای از در بین بردن منگنز و آهن – پلی فسفات جهت گرفتن سختی آب – Lime Milk شیر آهک جهت در دست گرفتن PH – بیوسولفات سدیم به جهت از در میان بردن اکسیژن محلول در آب – جوش شیرین یا این که سودسوز آور، کاستیک هیدروکسید سدیم Castic or NAOH جهت حذف سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تهیه PH – پمپ تزریق کلر – دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ صنعت های غذایی: در تولیدات نوشیدنی ها ، تزریق اشکال آنزیم ، تزریق اسیدها جهت تنظیم PH، تزریق مواد ضد کف Anti-Foaming جهت مالامال نمودن بطری ها ، تزریق شربت Syrups ، تزریق کنستانتره های میوه جات و … عمده سیستم های لوله کشی مستمند شیرهای ایمنی برای محافظت از لوله ها در زمان افزایش فشار غیر مجاز می باشد. نقطه ای هست که پمپ سیال را به سیستم لوله کشی می راند. اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک تولید کننده پمپی دریافت کنیم که بازدهی آن به الزامات آیتم لحاظ ما نزدیک باشد.و یا این که پیدا کردن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا نزدیک به ان نقطه مراقبت نماید محال به لحاظ می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی به جهت بهینه سازی گزینش پمپها دارند.یک رویکرد این میباشد که پمپ مطلوب را معلوم نموده و مشخصه های آن را به قدری دقیق ذکر کنیم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود داراست این عمل گزینه قبول واقع نمی شود. اين پمپ ها نيز بمانند پمپ هاي رفت و برگشتي از مجموعه پمپ هاي انتقال دهنده اساسی حجم ثابت هستند، مهم اين تفاوت كه طرح و ساختمان آن ها ساده تر و احتياج به شير يك طرفه مكش ندارند و جريان خروجي آن ها يكنواخت است. براي بكار انداختن پمپ بايد هميشه محفظه آن را از مايع مورد پمپاژ پر نموده و هواي محبوس در محیط را خالي نمود. این پمپها از لحاظ کارکرد و مکانیسم پمپاژ کردن اصلی یکدیگر متعدد هستند و برای برنامه های گوناگون و لبریز فشار و مواد شیمیایی مطلوب دوزینگ پمپ تندرست آب میباشند.