دریچه های خطی متحرک دمپردار و بدون دمپر

پلنیوم باکس ها معمولا در طول بالا دارای محل ورود های گرد به فواصل حداکثر ۲/ ۱ متر پشت دریچه های خطی کارگزاشتن می شوند. این دریچه علاوه بر هوا رسانی، ظاهری خوشگل و چشم نواز به محفظه می بخشد و به این ادله از دوستداشتنی ترین دریچه های موجود است. بنابراین، الگوهای متعدد موجود در متریال چوب سبب می شود که از آن در گونه های سبک های طراحی به کار گیری شود. دریچه خطی های چوبی در اشکال مختلف رنگ، سبک و طراحی وجود دارند و امکان سفارشی شدن بر حیث کاربر را هم دارا می باشند. دریچه های خطی چوبی پروسه کارگزاشتن و اجرای ساده ای دارند. روزنه های خطی چوبی قابلیت به کارگیری از اشکال دمپر جهت کنترل هوادهی و توزیع یکنواخت آن در فضا را در اختیار عضو دریچه خطی قوس دار قرار می دهند. طراحی این روزنه به صورتی میباشد که انواع دمپر پشت آن کارگزاشتن می گردد. همین دریچ ههای تهیه و تنظیم هوا جهت کاربردهای متنوعی آیتم به کار گیری قرار می گیرند. علاوه بر این دارای مخلوط های متعدد از ردیف های عمودی و افقی همین پره ها سرمشق های پخش متنوعی مانند سـه طرفه و چهار طرفه و … روزنه خطی اساسی زاویه های مختلف دارای اعتنا به نیاز خرید کننده و مکان کارگزاری ساخته می شود پره های این روزنه ثابت بوده و قابلیت پخش هوا به صورت ثابت و یا اساسی زاویه های معین را دارا می باشد. دریچه هوای رفت و خطی و برگشت دریچه خطی برای تامین هوای جدید و یا توشه حرارتی و برودتی مورد نیاز در فضاهای مختلف گزینه استفاده قرار می گیرد.این روزنه جریان هوا را به رخ مطبوع و دلپذیر و نامحصوص در محفظه پخش میکند. همانطور که در همین بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره یک عدد از جور روزنه های تنظیم و تامین هوای (دریچه خطی) توضیح خوا‌هیم داد. این گونه روزنه هم جهت هوای رفت و هم جهت هوای بازگشت مورد استعمال قرار می گیرند. کاربرد : جهت دهش، رجوع و یا این که تخلیه هوای محیط تهویه شده مورد به کار گیری قرار می گیرد. چوب عنصری دوست دار محیط زیست است و می تواند به راحتی کلیدی اسباب و لوازم منزل ست شود. مهم دقت به زیبایی ظاهری و کاربرد زیاد در دکوراسیون روزنه اسلوت، امروزه طرفداران بخش اعظمی پیدا کرده است. دریچه های خطی به دریچههایی میگویند که پرههای آن به رخ ۳۰ سکو و به رخ تیغهای قرار گرفتهاند و جهت دمش و مکش آیتم استفادهاند. به علتِ ساختارِ خطیِ روزنه اسلوت، همین روزنه بصورت بی واسطه نمی تواند به کانالِ اصلیِ هوا متصل شود و اجباراً باید از پلنیوم باکس جهتِ یکنواختیِ ریزشِ هوا به کار گیری نمود. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم قیمت روزنه خطی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.