دریچه فن کویل

روزنه دسترسی فن کویل چوبی، از حیث ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته میگردد، بنابراین، هم به حیث رنگ و هم به حیث مدل، دارای تنوعِ دریچه دسترسی حرفه کویل چوبی چشمگیری می باشد . در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا به صورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای هماهنگی بیشتردریچه دسترسی حرفه کویل طرح اسلوت جهتِ تناسبِ نمایِ روزنه دسترسی رشته کویل و نمای روزنه های دمشِ هوا، از دریچه دسترسی رشته کویل خطی حیاتی طرح اسلوت استعمال میگردد، که این روزنه دسترسی فن کویل، به وسیلهی ورودیهای دریچه اسلوت که بر روی ان نصب شده وظیفهی مکشِ هوا را به درونِ محفظهی حرفه کویل به عهده میگیرد. روزنه دسترسی حرفه کویل خطی ۳۰ مرتبه را نیز میتوان نیز به رخ پیچ از رو، و هم به رخ پیچ از داخل(به رخ مخفی) در محل مورد لحاظ نصب کرد. فرآورده روزنه رشته کویل طرح اسلوت از آلومینیوم می باشد. به جهت ایجاد این روزنه دسترسی حرفه کویل هم در آغاز از طراحی و تولید قاب روزنه دسترسی حرفه کویل آغاز به کار می نماییم.با دقت به آلومینیومی بودنِ ماهیتِ این روزنه دسترسی فن کویل ساختارِ فریمِ همین روزنه دسترسی حرفه کویل از پروفیل آلومینیوم است.یعنی به لحاظِ سایز و عرضِ فریمِ دریچه دسترسی رشته کویل در دو عرضِ ۳ و ۵ سانتی محدود هستیم.در صورتیکه عرض فریم دریچه دسترسی رشته کویل از پروفیل ۳ سانتی ساخته شود به آن روزنه دسترسی رشته کویل فریم بی آلایش و اگر از پروفیل ۵ سانتی به کار گیری گردد به آن دریچه دسترسی فن کویل کادر پهن اطلاق میشود. واجب به ذکر میباشد که کادر همین روزنه تحت فن کویل از پروفیل سه یا پنج سانتی آلومینیومی و درب آن از ورق آلومینیوم با ضخامت های مختلف ساخته می شود . واجب به توصیح میباشد کل مثال های دریچه حرفه کویل که ذکر شد را هم میتوان بصورت وزنه ای و نیز بصورت لولایی اساسی قفل ایجاد و عرضه نمود. واجب به ذکر است که هرگونه بادخور جهت فرو رفتن دریچه تحت فن کویل درون حفره به عهده سازنده می باشد . متاع مواد پلاستیک بکار رفته در این روزنه ها از مدل دریچه تماشا ذیل رشته کویلی پلاستیک ABS است. پس از پاشیدن رنگ پودری بر روی تمام سطح ها روزنه فن کویل کلیدی ورق آهنی آن را درون کوره قرار می دهند و در اصطلاح پخته می شود. طبیعتاً بایستی شیارها و منافذ بزرگتری روی بدنه ی درب دریچه پایین حرفه کویل وجود داشته باشد تا معبر قابل قبولی به جهت انتقال هوا باشد . می باشد. دریچه حرفه کویل گل سقفی را می قدرت بصورت پیچ پنهان یا این که پیچ از رو در محل خویش نصب نمود. دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی هم به جهت دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ حرفه کویل را دارا‌هستند گزینه استفاده قرار میگیرددریچه دسترسی رشته کویل خطی کله قندی و مکانیسمِ این روزنه نیز به این ترتیب میباشد که بر بر روی دربِ اصلیِ روزنه دسترسی رشته کویل، یک روزنه خطی کله قندی تعبیه میشود و این روزنه خطی کله قندی وظیفهی انتقال و مکشِ هوا را از گوشه و کنار به داخلِ محفظهی دستگاه حرفه کویل به عهده میگیرد.دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنهای و لولایی ایجاد و عرضه میشود.سطحِ بدنه روزنه دسترسی فن کویل خطی کله قندی هم به وسیله رنگ کورهای در رنگ های متنوع قابل پوشش است.دریچه دسترسی رشته کویل خطی کله قندی را هم می توان به رخ پیچ از رو و هم به رخ پیچ از داخل(به شکل مخفی) در محل مورد لحاظ کارگزاری کرد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بسیار اکثر در مورد دریچه های فن کویل لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.