دانلود مقالات ISI سدیم هیدروکسید، کاستیک سودا، سود سوزآور

انحلال سدیم هیدروکسید جامد در آب یک واکنش دوچندان گرمازا است که در آن میزان زیادی گرما آزاد می شود که می تواند منجر تولید سوختگی شود. در حین اجرای واکنش های هیدروکسید سدیم بایستی احتیاط های حتمی در لحاظ گرفته شود چون در بعضی موارد واکنش حاصل می تواند به شدت گرما زا باشد . برای خرید کردن سدیم هیدروکسید حیاتی کد 101564 از شرکت مرک آلمان دارای شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید. پتاس یا این که پتاسیم هیدروکسید بفرمول KOH که غالبا به اسم کاستیک پتاس نامیده میشود، یکی از ترکیبات اکسیدی پتاسیم می باشد که حیاتی دمای ذوب 306 سکو سانتیگراد و دمای جوش 1320 جايگاه سانتیگراد میباشد. 2-1-1-دمای جوش آن 1388 درجه سلسیوس و حیاتی نقطه ذوب 318 رتبه سلسیوس است. در خیلی زمان ها به جهت شویندگی آن را دارای در آب گرم حل می کنند. در اینجا صرفا یونهای سدیم و یه خرده آب از غشا عبور می کنند و در نتیجه کیفیت NaOH بالاتر است. همینطور همین ماده شیمیایی ، قارچ ها ، مخمرها و اندوتوکسین ها را هم از بین می برد . هیدروکسید سدیم که از آن به عنوان سود پرک یا این که سود سوز آور هم یاد می شود یک ماده ای شیمیایی قلیایی میباشد که دارای به کار گیری از اسیدها به سادگی خنثی می گردد. پتاس در موقعیت جامد ، ماده ای رطوبتپذیر هست و هیدراتهایی را تشکیل میدهد. بایستی اعتنا داشت که کاربردهای سود کاستیک پرک در صنعت دوچندان وسیع است، صنایع متفاوت حساس رویکردهای گوناگون از این ماده به کارگیری مینمایند، بعضی از این صنایع عبارتند از: صنعت های رنگرزی، صنعت های چرم و نساجی، خنثیسازی اسید و باطری سازی، نوشابه سازی، کارخانه قند و شکر، سوله روغن، صنایع فلزی و ایجاد شیشه روی، آلومینیوم، گالوانیزه و آبکاری، صنایع دارو سازی، الکلسازی و آرایشی و بهداشتی. سدیم هیدروکسید ، بعنوان یک گشوده کار کشته ، یکی از مواد شیمیایی صنعتی مضاعف اهمیت بشمار میرود. همین پروسه تنها اصلی هیدروکسید سدیم بی آب عمل می کند ، چون آب و چربی را که کلیدی متانول کثیف شده است، به صابون تبدیل می کند. یکی از مارک های اهل ایران این محصول (کارخانه ایجاد سود پرک)، سود پرک تبریز می باشد. همین مخلوط شیمیایی در ایجاد مواد شیمیایی غیر معدنی (28%)، مواد آلی (36%)، ایجاد برگه (22%)، سورفکتانت ها (10%)، آلومنیوم (3%) و نساجی یک سال به فعالیت می رود. این ترکیب می تواند مطابق فرمول NaOH.nH2O چندین آبه باشد. سدیم هیدروکسید یا این که کاستیک سودا یا سود سوزآور مادهای جامد و سفیدرنگ اساسی فرمول شیمیایی NaOH میباشد. در اینجا عمده به باز‌نگری وب تارنما تهیه محلول سدیم هیدروکسید یک نرمال.