خوبیها و بدیهای 5 برنامه بدنسازی متفاوت – مجله تخصصی فیت کلاب

بگذارید یک سوال بپرسم. حساس یک زمانبندی صحیح شما قوی خواهید بود که تمام ماهیچه‌ها تن خویش را تمرین بدهید. در روز آخر هفته گروه عضلانی که از دیگر گروههای عضله‌ها تن عقبتر است را تمرین می دهید تا ارتقا دوبرابری حجم حاصل شود. فرایند بازیابی و ریکاوری ماهیچه‌ها مضاعف با میباشد و به جهت انجام آن باید استراحت کنید. این یک مراحل دوچندان مهمی است که سبب ارتقاء شتاب پرورش و ترقی شما خواهد شد که کاهش در میان مربیان، مرسوم است. یا این که شتاب انجام هر تکرار(Rep Tempo) را تغییر و تحول دهید برای نمونه در نقطه اوج حرکات ۲ ثانیه مکث داشته و برگشت به نقطه شروع حرکت ۲ ثانیه زمانه برنده شود و… باید از تعداد تکرار بالا به پایینتر بیاید. پرس بالا سینه حساس اسمیت مشابه ترین دستگاه است. درنهایت در صورتی که هدف شما داشتن ظاهری مثل یک بدنساز است بایستی هر عضله تن خود را به حداکثر بضاعت برسانید. کلیه اطلاعات تمرین نظیر وزن لیفت شده در هر ست را در یک دفترچه یادداشت یا نوت موبایل هوشمند خویش یادداشت کنید. هر کدام از برنامهها در لیست انتخابی آورده شده است. تفاوت دربین یک برنامه تمرینی بدنسازی منحصر به فرد حیاتی یک برنامه تمرینی فراهم در این مثال نهفته است. شما به جهت این که بهترین، سالمترین و سریعترین عاقبت دلخواه را بگیرید، ترجیحا از یک برنامه رژیم غذایی مناسب در کنار برنامه تمرینی خود ضروری هست پیروی کنید. بر شالوده سابقه مربیان بدنسازی تن ورز، به طور معمول مشاهده شده است که بخش اعظمی از ورزشکاران به عامل عدم شناخت کافی نسبت به شیوه اجرای هر حرکت تمرینی و هشدارهای مرتبط دارای آن، حرکت را اشتباه شعور کردهاند و یا به اشتباه انجام میدهند. غلاف عضلانی یک پوشش نرم میباشد که تارهای عضلانی را در بر می‌گیرد و به آن صورت میدهد. این نوع برنامه بالا که هر مجموعه عضلانی بصورت جداگانه در هفته یکبار تمرین دیتا می‌گردد فراوان مرسوم بوده و به جهت بیشتر افراد عاقبت مثبت به همراه دارد. برای مثال ۱۰ تکرار که قرار پرس بالا سینه انجام بدید وزنی را گزینش نمایید که حداکثر تعداد تکراری که کار کشته به انجام میباشید میان ۶-۸ تکرار باشد و پس از آن وزنه سبکتر برنامه بدنسازی مطابق قد و وزن را تعیین کنید. کارایی نمایید تمرینات هوازی شدت بالا را در روزگار چربی سوزی انجام دهید. در صورت عدم دسترسی به تلگرام لطفا در دوران ثبت برنامه تمرین بدنسازی خویش قید فرمائید که برنامه برای شما ایمیل شود.