خواص قهوه و فواید دارویی و درمانی دانه های قهوه را بهتر بشناسید

City Medium : قهوه ای متوسط که بیشتر در آمریکا و کانادا مصرف میشود. کافئین نیز از مدل ترکیبات آنتی اکسیدانی محسوب میگردد که خواص ویژه خود را دارد. اگر چه دانه قهوه فارغ از دسته مدل و محل ایجاد گیاه آن، اساسی ترکیبات تقریباً یکسانی میباشد، ولی مقادیر این ترکیبات در اشکال متفاوت قهوه متفاوت است. اگر برای یک سری نفر قهوه را سرو میکنید، کف (خامه قهوه) را در آغاز در بین فنجان ها بطور مساوی تقسیم کرده بعد از آن قهوه را بریزید. دانشمندان اخیرا راهی پیدا کرده اند که حیاتی آن قهوه را به بیودیزل و سوخت خودرو تبدیل می کنند. در مورد دانه های تیره، حرارت دادن و برشته نمودن دانه مانع می شود که طعم اهمیت دانه باقی بماند و بدین ترتیب معمولاً نمی اقتدار مکانی که دانه در آن رشد نموده را تشخیص داد. Espresso : قهوه ای تیره، مرحله روغنی، طعم کاراملی قهوه و یبوست و فارغ از ترشی. اکثر طعم و بوی یگانه قهوه ناشی از همین مواد اسیدی است. کیتی فام، محقق ارشد مرکز توجه سنجی تندرست استرالیا میگوید که همین تحقیق بینش مهمی را درباره بهداشت عمومی ارائه میکند. این مطالعه در مرکز دقتسنجی سلامت استرالیا در انستیتوی تحقیقات پزشکی و بهداشتی استرالیا جنوبی و تیمی از محققان بینالمللی انجام شده است. در بزرگترین مطالعه در نوع خود، محققان دریافتند که مصرف دوچندان قهوه اهمیت کوچک شدن حجم تمام مغز و ارتقا خطر ابتلا به زوال عقل دارای ارتباط است. در مطالعهی ۲۰۱۲ دریافتند ۴۰ درصد از شرکتکنندگانی که روزمره یک فنجان قهوه مینوشند نسبت به افرادی که قهوه نمینوشند درد شدید کمتری را احساس میکنند. شواهد نشان دادهاند مصرف روزانه بیش از چهار فنجان قهوه می تواند خطر ابتلا به سیروز را تا ۸۰ % کمتر دهد. این راهنمای ساده، همین اسامی و روش تهیه و تنظیم هر کدام را به طور خلاصه به شما خواهد گفت تا دیگر در کافه سردرگم نباشید و بهترین انتخاب را انجام دهید. در همین مقاله شما را اهمیت مزایا و معایب نوشیدن قهوه به عنوان یک نوشیدنی معمول روزمره آشنا خوا‌هیم کرد. عمده از یک سوم مردم جهان هر روز آن را به تیتر یک نوشیدنی محبوب می نوشند.