تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

در جواب میتوان گفت اساسی دقت به این که وکالت یک دسته نمایندگی قراردادی میباشد و نماینده هم کل اختیار خود را در همین خصوص از منوب عنه می‌گیرد لذا اختیار نماینده قانونی تابع عزم موکل است. از طرفی وفق ماده 667 قانون مدنی، وکیل ملزم می باشد در تمامی اقدامات خویش، مصلحت موکل را رعایت کند؛ البته ضابطه مدنی جمهوری اسلامی ایران برخلاف قوانین مدنی بعضا کشورها، در ابلاغ حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ وضعیت جدیدی که پیش آمده به جهت موکل سودمندتر از مواد معین شده پیشین در مفاد وکالت طومار باشد، ساکت است و از همین جهت قابل انتقاد به نظر می رسد. در بعضا مواقع فردی در محاکمات قضایی قوی به انتخاب نماینده قانونی به جهت دفاع از حقوق خویش به علت بضاعت و توان مالی نیست، دادگاه خویش مبادرت به انتخاب نماینده قانونی از میان وکلای دادگستری می نماید که به شکل رایگان مدافع وی در فرمان کیفری باشد به همین وکیل نماینده قانونی تسخیری می گویند. وکیل حقوقی معاضدتی وکیلی هست که از سوی دادگستری در دربین وکلای دادگستری گزینش می شود تا به رخ بدون‌پول وکالت شخصی را که در مراجع قضایی پرونده دارااست بر وکیل پاشایی کرج عهده بگیرد. ولی وکیل معاضدتی در کارها دولتی وظایف خود را برعهده داراست به این وکیل نماینده قانونی معاضدتی می گویند. تصور نمایید شما را به تیتر خوانده دعوی در محکمه فراخوانده اند؛ آیا صرفا حق دفاع خواهیم داشت و یا این که با دقت به اصول دادرسی و قوانین مربوطه، می توانیم در همان دادرسی فارغ از نیاز به طرح دعوای مجدد، در منقلب کردن دعوی و شتاب تحصیل حق برنده فعالیت کنیم؟ اساسا ضم امین در وکالت بی مورد بوده و بر خلاف مقررات محسوب میشود». به تعبیر زیبای بعضا حقوقدانان (شهیدی، 1377، ج1، ص 26)، وظیفه نماینده قانونی «تنها دفاع از حقوق موکل خویش نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به مهیا وارد شدن حوزه تندرست گوشه و کنار و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توان های فکری هم وظیفه بی چون و چرای اوست». همین دسته مشاوره توسط وکلای متخصص ما که عشق و علاقه و تخصص آن‌ها دعاوی ملک و املاک است، ارائه می گردد؛ از آنجاییکه این وکلای شیدا کارشان هستند، هیچ مانعی نمی تواند به مدت طویلی در در مقابل آن ها تداوم بیاورد (شما می توانید پرونده های پیروز آن‌ها را در رزومه کاریشان ببینید و باز‌نگری کنید).