بهترین وکیل مهریه در تهران کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

نکته : در رخ نبودن اورجینال گواهی ازدواج بایستی رونوشت آن را از دفترخانه محل منعقد عقد نکاح اخذ نمایید. 2- مهریه خانم درصورتیکه بالاتر از 110 سکه باشد، می تواند تمام آن رو بگیرید؟ درصورتیکه مهریه هر میزان که باشد و زوج مالی اعم از منقول (قابل جابجایی مثل ماشین) یا غیرمنقول و حساب بانکی حساس موجودی باشد در قبال تمامی مهریه حتی چنانچه بالای ۱۱۰ سکه باشد توقیف می شود که این توقیف میتواند از شیوه دادگاه یا اجرای تصویب باشد. قانونگذار مقرر داشته میباشد که در رخ وجود سرمایه و اموال زوج به غیر از مواردی که به تیتر استثنا در قانون حیث شده است ( مانند منزل ای که مرد در آن سکونت دارااست و …) مقدار مهریه اهمیتی ندارد و وصول مهریه از اموال مربوطه مرد انجام میپذیرد. مهریه عند المطالبه سپس از وقوع عقد نکاح زوجه می تواند کل مهر را از زوج مطالبه نماید و زوج نمی تواند بگویید من ندارم و باید آن را بپردازد مگر در وضعیت مقرر رسمی که وجود داراست مثلٱ اعسار زوج که می بایست از نحوه وی ثابت گردد. 1. اگر درخواست طلاق از طرف مرد به مراجع قضایی ارائه شود، مرد ملزم هست مهریه را تمام و کمال پرداخت کند. زوجه برای مطالبه مهریه می تواند از نحوه اجرای ثبت و از شیوه دادگاه مبادرت کند. نکته : اگر زنی که دادخواست مهریه داده اما توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد بایستی تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به نسبت دادن شهادت شهود درخواست‌کردن کند. در نخست زوجه یا نماینده قانونی وی باید به دفتر کار ازدواج مندرج در عقدنامه مراجعه کرده و تقاضای صدور اجراییه نماید پس از آن سر دفتر ازدواج به تعداد مهریه مطالبه شده به جهت زوج اجراییه از نحوه پست به نشانی زوج مندرج در عقدنامه ارسال می کند و پس از آن زوجه می بایست به اداره اجرای تصویب شهر محل ازدواج خود مراجعه کرده و اموال زوج را به جهت توقیف معرفی کند. به جهت مطالبه مهریه، میتوان از طرز اداره ثبت سندها و املاک (واحد اجرای ثبت)، دادگاه خانواده و یا این که شورای حل اختلاف، مبادرت کرد. البته شایان ذکر هست که تا قبل از اجرای ضابطه برنامه ششم بسط چنانچه خانمی متقاضی مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند ولی در شرایط کنونی به جهت وصول مهریه که در مدرک رسمی ضروری الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره تصویب اسناد مراجعه نمایند اما شایان توجه هست که درسایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا این که اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست سند عدم قابلیت سازش، طلاق، فسخ نکاح و نظیر آن ارتباطی به اداره ثبت ندارد و ادارات ثبت اوراق حق مداخله در همین موارد را ندارند و مدعی می بایست به بهترین نماینده قانونی مهریه در قزوین دادگاه مراجعه کند. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد وکیل مهریه تضمینی لطفا از برگه ما بخواهید.