برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، قیمت فروش برج خنک کننده فایبرگلاس و فلزی

در همین تراز بواسطه تبخیر سطحی آب و هوا دارای یکدیگر تماس پیدا می کنند و آبگرم حرارت خود را به هوا دیتا و برج خنک کننده دما گستر خنک می شود. در اثر برخورد هوا اساسی سطح بیرونی کویل، حرارت از آب داخل کویل جذب شده و به گوشه و کنار اطراف منتقل می شود. هر کدام از همین اجزا می توانند از مواد مختلفی تشکیل شوند. هر چقدر مرحله تبادل حرارت بخش اعظم باشد، مقدار حرارت منتقل شده نیز اکثر است. آب یا این که هر سیالی که قرار می باشد در همین برج سرد شود در آغاز از درون یک کویل عبور می کند. این برج به جهت هوای خشک مناسب است و صرفا عیب آن هدر رفتن بیش از حد آب در اثر تبخیر است. همانطور که می دانید مجاورت آب مهم هوا سبب خنک شدن آن می شود.برج های خنک کن از دو مکانیزم ساده برای خنک نمودن آب استفاده می کنند.ابتدا شتاب جریان آب را در باطن برج تحت می آورند و سپس کلیدی ارتقاء جریان هوا در درون برج آب را خنک می کنند.اما همین ماکنیزم به جهت برج خنک کننده مدار باز چطور استفاده می شود؟ حرفه گوشه ای از برج می باشد که حرفه در ان قرار دارااست و هوا را به باطن بدنه می کشد. بدنه، تشک، تنوره فن: بدنه برج خنک کننده به جهت حرکت جریان هوا و تماس آن دارای آب است و تشک نیز برای عده آوری آب سرد است. یکی از از مشخصههای اهمیت آن سیستم پاشش آب دوار دارای اسپرینکلر یا آب پخش کن به حساب میآید. هوا که از داخل برج وارد می شود به وسطله رشته و الکتروموتوری که در بالا قرار دارد، از در میان پکینگ ها عبور می نماید و به سمت بالا کشیده می شود که در نتیجه بر اثر تماس مستقیم آب و هوا، منتخب از آب تبخیر می شود. برج خنک کننده مدار باز: در این مدل، آب به وسیله یک پمپ به بالای برج منتقل می شود و بر روی پکینگ ها پاشیده می شود. فعالیت خنک سازی در اثر از دست دادن گرمای نهان تبخیر انجام می گیرد، درحالی که میزان پاره ای آب تبخیر می شود و سبب خنک شدن آب می گردد. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه حیاتی کجا و طریق استفاده از برج خنک کننده ابارا دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.