ایکس بادی چیست و قیمت آن چقدر است؟

ورزشکاران می توانند وقتی که خسته شده اند و نمی توانند انقباضات عضلانی را تا حد زیادی محافظت نمایند از تمرین EMS به کارگیری نمایند که این مزیتی نسبت به تمرینات حیاتی وزنه می باشد. همین بدان مفهوم هست که این دستگاه فوق العاده قابل حمل است، بدین ترتیب شما می توانید آن را در هر چه جایی اهمیت خود ببرید و در شکل نیاز، از ایکس بادی مهراد مال آن به کار گیری کنید. همان انقباضی را که شما در تمرین ساده حس می کنید اینجا نیز خواهید داشت. تکنولوژی کمربندهای شکمی الکترونیکی بر پایه یک نسخه کوچکتر از EMS است، در اصل کارایی یکسانی دارا‌هستند ضمن اینکه شما می توانید در حالی که لباس پوشیده اید از کمربندها استفاده کنید. یعنی در هر جلسه ایکس بادی حدود ۲۵۰۰ کالری می سوزانید و تنها اساسی دو جلسه ۲۰ دقیقه ای در یک هفته تمام نیاز ورزشی خود در هفته را برطرف می کنید. صرفه جویی بسیار در وقت: یک تمرین کامل ایکس بادی ای ام اس صرفا 20 دقیقه وقت می گیرد دو جلسه در هفته جایگزین اکثر از 10 ساعت صرف دوران در باشگاه به طور دیگر می باشد. برای رسیدن به بهترین نتیجه ها پیشنهاد می شود که از همین دستگاه هر توشه برای 30 دقیقه، پنج توشه در هفته استعمال شود. EMS وضعیت را مهیا می کند برای افرادی که به ادله نداشتن وقت به اندازه از انجام ورزش منصرف می شوند چون حتی حساس ۲۰ دقیقه فعالیت ورزشی در ایکس بادی به عبارتی نتایجی حاصل می شود که شخص اهمیت انجام تمارین ورزشی در بقیه طرز های سنتی به دست می آورد. سازندگان این کمربندها می گویند هدف این ابزار، ماهیچه‌ها عمقی شکم بوده که حساس استفاده از جلسات از پیش برنامه ریزی شده و از شیوه پدهای ژلی جریان الکتریکی هدایت می شود تا هر بخش از ماهیچه‌ها مهم شکمی را هدف قرار دهد. در همین طریق در حالی که عضله‌ها گزینه هدف سرگرم هستند، مجموعی از عضله‌ها دیگر تن هم شدیدا تحریک می شوند. تمریناتی که اهمیت تحریک الکتریکی ماهیچه‌ها (EMS) انجام می شود سبب ساز فعال شدن تمام مجموعه های عضلانی اهمیت در تن در ارتفاع جلسه تمرینی شده و طی 20 دقیقه تمرینات قدرتی با XBody، انقباض عضلانی نسبتاً 150 برابر بخش اعظم از انقباض عضلانی در تمرینات سنتی می باشد که همین برابر هست حساس حدود 39000 انقباض عضلانی در هر جلسه تمرین قدرتی. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم ایکس بادی شعبه پاسداران بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.