الکترود قلیایی – آرگون الکترود

در واقع صرفا اختلاف پتانسیل بین دو الکترود را می قدرت اندازهگیری کرد. از الکترودهای روتیلی به طور گسترده در جوشکاری های عمومی به کارگیری می شود. مختصات ظاهری گرده جوش و نوع جریان را مشخص و معلوم می کند که همین علامت ها از ۰ شروع و به ۶ ختم می گردند. در علائم الکترود بالا E بیانگر جور استعمال الکترود میباشد که به جهت جوشکاری الکتریسیته مورد استعمال قرار میگیرد. دومی عدد از سمت راست مشخص کننده وضعیت جوشکاری است که الکترود به جهت آن حالت طراحی شده است. الکترودها در جوشکاری فلز پرکننده به شکل مفتول حیاتی روکش یا بدون روکش میباشد. حاصل همین محافظت، فلز جوشی هست که حساس خاصیت قابل مقایسه با فلز اساس میباشد. الکترود شالوده مس مناسب جوشکاری آلیاژهای مس و برنز می باشد. به علت دارا بودن پودر آهن در روکش آن حیاتی نرخ جایگزینی مضاعف می باشد. یک سیم جوش مناسب باید ویژگی هایی داشته باشد که در ادامه به کلیدی ترین آن ها اشاره می کنیم. در کارگاههای جوشکاری از الکترودها در جوشکاری به تیتر قلم جوش نیز اسم برده می‌گردد که یک خطا مصطلح محسوب میشود. سیم ضد زنگ به حیث نمی برسد به جهت رخنه به مهاربندی فولاد کربنی. E31 -16 الکترود جوشکاری الکترود های فولادی ضد زنگ E316L-16 به جهت جوش دادن فولادهای مقاوم در برابر اسید مثل 316 و 316L می باشد و اساسی قوس صاف حساس مهره جوش یکنواخت و مسطح و یکنواخت است. وجود روکش در بر روی مفتول فولادی الکترود، قوس الکتریکی و فلز جوش را در حین عملیات جوشکاری از تراز ذوب تا انجماد از هوای اطراف محافظت میکند. استفاده از الکترودهای روکشدار، سبب غلبه بر عیوب الکترودها در جوشکاری سوای روکش گردید. چنانچه آرم چهارم یا آخر، صفر باشد، موارد استعمال الکترودها در جوشکاری فقط اساسی جریان مستقیم یا این که DC و حساس قطب معکوس میشود. به خاطر هیدروژن اندک غالبا میزان مرغوب بودن جوش ساخت شده توسط این نوع از الکترودها دوچندان بالا می باشد. محتوای اندک کربن در جوش به کاهش بارش کاربید یاری می کند. موارد استفاده این الکترودجوشکاری به جهت شکافهای عمیق یا در جائی که یک‌سری گرده جوش به بر روی هم ضروری هست می باشد. تعیین الکترود مناسب به مواردی نظیر : گزینش فلز پایه ، موقعیت جوشکاری ، میزان حساسیت جوش ، مقدار شکافت جوش ، هزینه پروژه ، مهارت جوشکار متعلق است. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه الکترود استیل کیسول لطفا از برگه ما بخواهید.