اسید فسفریک ۲۵درصد بعنوان محصول میانی – Karoonpc

این ماده یک مایع غیر فرار و گریز می باشد و از حیث شکل مایع دارای فروش اسید فسفریک یزد قوام شربتی خرید پلی فسفریک اسید است. هنگام استفاده از همین ماده شیمیایی خطرناک، قطعا از تجهیزات حفاظتی مطلوب مانند دستکش، نگهدارنده صورت، ماسک و چکمه استعمال کنید. نوشیدنی هایی مثل نوشابه های گازدار و نوشیدنی های انرژیزا خیر تنها استخوان های انسان را تخریب می کنند، بلکه نسبتاً به هر عضوی از تن جراحت می رسانند. ارتو فسفریک اسیدortho- Phosphoric acid ازطریق فلوراپاتیت که به اسم سنگ فسفات شناخته می شود،Ca3(PO4)2.CaF2 به وسیله افزودن اسیدسولفوریک غلیظ (۹۳%) دریک سری از راکتورها به خوبی مخلوط می شود.این دستور سبب ساز به ساخت اسیدفسفریک و سولفات کلسیم (گچ) و بقیه ناخالصی های نامحلول می شود.آب بیش تر می شود و گچ به وسیله فیلتراسیون همراه مهم سایر مواد نامحلول (مانند سیلیس)حذف می شود.فلوراید،به عنوان H2SiF6 درمرحله بعدبافرایند تبخیرحذف می شود. درفرایند فوق همچنانکه بازدید می شود علاوه بر اسید فسفریک سولفات کلسیم نیز بدست می آید. اسید فسفریک علاوه بر همین که پیشمادهای شیمیایی است، کاربردهای وسیعی دارد؛ مانند: استدلال ضدزنگ، افزودنی غذایی، شوینده دهان و دندان، به عنوان الکترولیت، عامل دیسپرژن، شوینده صنعتی، مواد اولیه کودهای کشاورزی و جزئی از محصولات شویندۀ خانگی. آنان همینطور به تیتر کود آهسته، به عنوان کود مخصوص کود به جهت آبیاری و برای کاربرد گیاهان بارور تنظیم می شوند. در همین حالت مولد پیلسوختی اسیدفسفریک به طور مستقیم در محل مصرف نصب می‌شود و از حرارت و الکتریسیته تولیدی به طور هم زمان به کارگیری میگردد. به طور نمونه سیستمی که در شکل تماشا می شود یک سیستم 200 کیلووات از کمپانی ONSI است که از سال 1997 در واحد تصفیهخانه فاضلاب در نیویورک نصب شده است. آپاتیت مهمترین سنگ فسفات هست که در تهیه و تنظیم همین اسید در گریدهای خوراکی و صنعتی به کاربرده می شود. در واقع اسید فسفریک به جهت تبدیل به کودهای کشاورزی می بایست به نمک های فسفات تبدیل شود. همانند پیلهای سوختی پلیمری هیدروژن در آند به پروتون و الکترون تفکیک شده و پروتون از طرز الکترولیت و الکترون از طریق مدار بیرونی به کاتد منتقل میشوند. به کارگیری از کاتالیت پلاتین سبب ساز افزایش شتاب واکنشهای آند و کاتد میگردد. از دیگر کاربردهای همین اسید می اقتدار به استفاده آن در سفید کننده های دندان یا دهان شویه ها اشاره کرد. به طور کلی اسید فسفریک به دو روش کاملا گوناگون مرطوب و گرمایی تهیه و ساخت میشود؛ که % خلوص اسید فسفریک تولید شده به طریق گرمایی یا حرارتی به مراتب فراتر می باشد.