اسید فرمیک چیست – شرکت پتروشیمی دانشمند

از آنجا که ممکن است مقادیری CO در بخار همین اسید موجود باشد باید در نگهداری، حمل و نقل و به کارگیری از آن نکات ایمنی کاملاً رعایت شود. 6. ایمنی بیشترین خطر فرمیک اسید در تماس پوست یا این که چشم اساسی مایع یا این که بخار غلیظ آن است. اسید فرمیک عمده در قاره آسیا در صنایع غذایی استعمال می شود و میهن چین، بیشترین استعمال را دارد. کلیدی ترکیب اسید فرمیک و اسید لاکیتک، می اقتدار ترکیبی ایجاد کرد، که خورندگی پاره ای دارد؛ اما کلیدی کمتر میزان PH مواد غذایی، از پرورش میکروارگانیسم ها دوری می نماید. یکی از از مهمترین بیماری های کندوهای عسل، واروا اسم داراست که می تواند کلونی ها را نابود سازد. بخار اسید فرمیک، از رشد همین بیماری جلوگیری اسید فرمیک کندو می کند. به مراد دوری از رشد همین بیماری در کلونی ها، از اسید فرمیک کنه واروا به کارگیری می شود. اسید فرمیک همانطور که از نامش پیدا هست در دستهبندی کربوکسیلیک اسیدها قرار گرفته و خاصیت اسیدی بسیار ضعیفی دارد. مصرف اسید فرمیک می تواند سبب به سوختگی در دهان ، گلو و معده ، آبریزش ، مشکل در بلع و استفراغ بشود (ممکن می باشد در استفراغ خون وجود داشته باشد). اهمیت مصرف مواد غذایی، متانول که ماده ای سمی است، وارد تن انسان می شود؛ البته در تن انسان، جذب نشده و به فرمالدهید (Formaldehyde) تبدیل می شود. برای سلولهای سوختی امروزه این ماده را گزینه بررسی قرار دادهاند که یک عدد از چالش ها ذیل آوردن ارزش اسید فرمیک می باشد. از اسید فرمیک به عنوان یک ماده سنتزی به جهت ساخت ترکیبات دیگر، استعمال می شود. به منظور کمتر مقدار PH محصولات آرایشی و یک ماده نگه دارنده در مواد آرایشی و مراقبت پوستی استعمال می شود. در این کاربرد، بیشتر از اسید فرمیک خوراکی، اهمیت گرید E236 به کارگیری می شود، که بخش اعظم به جهت نگه داری ماهی سالمونلا کاربرد دارد. این ماده که به نام جوهر مورچه نیز شناخته می شود اولین توشه اساسی تحلیل بخارات حاصل از تجمع مدل خاصی از مورچه کشف شد ولی در حشرات دیگر هم وجود دارد. همچنین مخلوط عمده، ماده گزشزا در برگ گزنهاست. همین ماده، سرطان زا بوده و برای تن خطر آفرین می باشد؛ ولی تن انسان، این ماده را به اسید فرمیک تبدیل می کند، که برای تن بی خطر است. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت اسید فرمیک در عسل.