آیا انجام دوباره عمل ژنیکوماستی امکانپذیر است؟

پنجه شیطان، یک داروی دیرین میباشد که میتوان از آن برای معالجه خانگی ژنیکوماستی به کارگیری کرد، چراکه به ارتقا مرحله تستوسترون در مردان امداد میکند. در همین نوشته به بررسی بزرگی سینه در مردان میپرادزیم. داشتن استایل مردانه یک عدد از مزیت های حساس در ظواهر مردان می باشد که اهمیت همین فعالیت ظاهر مردانه تان محافظت می شود. اهمیت بالا رفتن سن مردان ابتلا به همین بیماری دوچندان شایع میباشد. در هر زمانه ممکن، جراح عملکرد می نماید شکافهای گزینه نیاز به جهت کار جراحی را در خطوط طبیعی پوست یا این که حیطه قهوهای رنگ سر سینه ایجاد نماید تا به همین ترتیب تا حد ممکن پس از درمان جای جراحت بر بر روی بدن ژنیکوماستی قزوین بیمار باقی نماند. میزان کبودی می تواند به ناحیه نوک سینهها محدود شود و یا این که در قفسه سینه و شکم هم وجود داشته باشد. در واقع شما باید مقدار چربی مورد نیاز خویش را از منابع چربی اثر گذار نظیر ماهی تامین کنید. قطرهالهی نوک سینه در بین 10 تا 50 درصد نسبت به حالت نخستین خود کوچکتر میشود. در اکثر زمان ها موردها مقدار کاهش حس لامسه قابل توجه وجود ندارد و همین ایراد نهایتا کاسه یک سال برطرف میشود. به این دلیل، تعجب آور وجود ندارد که ژنیکوماستی، شایعترین ادله مراجعه و جستوجوی مشاوره طبابت در مردان برای بهبود موقعیت سینه است. بیماری ژنیکوماستی اصلی ارتقاء بافت غده در سینه پسران یا آقایان که به عامل عدم تعادل هورمون های استروژن و تستوسترون ساخت می شود. در صورتی که بزرگی سینههای شما به خاطر مصرف دارویی خاص یا این که استروئید بوده است، مصرف مجدد همین داروها می تواند موجب رجوع و برگشت مجدد این ایراد شود. همین اختلال به طور معمول در بیمارانی تماشا میگردد که سینههای آن‌ها زیاد تبارک و در سرانجام مقدار لیپوساکشن انجام شده در سینهی آنها فراوان بوده است. میزان کبودی در اشخاص مختلف، گوناگون می باشد و ممکن هست در بعضا اشخاص زیاد خفیف و در بعضا دیگر بسیار شدید باشد. به علت داروهای مسکنی که در ارتفاع جراحی گزینه استعمال قرار گرفته است مریض تا یک سری ساعت پس از جراحی احساس خواب آلودگی خواهد کرد. دورهی ریکاوری پس از جراحی ژنیکوماستی به طور معمول به راحتی سپری میشود. ژنیکوماستی منجر پنهان شدن عضله ها طبیعی قفسه سینه میشود. در نهایت، پس از برداشتن بافت سینه نتیجهی نهایی کار بستگی به اقتدار جمع شدن پوست دارد. تا شش هفته و خصوصا تا روزگار برطرف شدن تام کبودی و تورم سینهها، از قرار گرفتن در معرض اشعه مستقیم آفتاب و گرفتن حمام ژنیکوماستی ارومیه آفتاب پرهیز کنید.